Skip to main content

Thường trực Huyện ủy giao ban với Bí thư Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quý IV năm 2017

Sáng 09/01/2018, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban Quý IV/2017, triển khai nhiệm vụ Quý I năm 2018 với Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND 21 xã thị trấn, TT HĐND huyện và lãnh đạo một số phòng, ban, cơ quan chuyên môn của huyện. Đồng chí Vũ Trí Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nông Văn Tâm, PBT Thường trực Huyện ủy đồng chủ trì hội nghị. 
Nét nổi bật, trong quý IV/2017, Đảng ủy các xã, thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; quan tâm nắm bắt tình hình dư luận trong nhân dân, nhất là các vấn đề liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất lâm nghiệp, ô nhiễm môi trường… Công tác tổ chức xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với Ban thường vụ Huyện ủy. Kết quả, đã có 04 đơn vị hoàn thành 100% nhiệm vụ trọng tâm, các đơn vị còn lại hoàn thành từ 60 - 80% kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. 
Trong phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương tích cực đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ cao, đưa các loại cây, con hàng hóa có thế mạnh của địa phương vào sản xuất. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt gần 102% kế hoạch; sản lượng lương thực cây có hạt thực hiện đạt hơn 37,7 nghìn tấn; đàn gia cầm ổn định ở mức 4,6 triệu con, trong đó đàn gà 3,74 triệu con, Công tác quản lý đất đai, môi trường được tăng cường; các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá thông tin, thể dục thể thao, bảo đảm sinh xã hội tiếp tục được duy trì và thực hiện có hiệu quả. Đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra…
Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, trao đổi làm rõ một số ý kiến, kiến nghị đề xuất đối với Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trước những ý kiến, kiến nghị của các xã, thị trấn, các đồng chí Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo các ngành chức năng của huyện trả lời trực tiếp làm rõ đồng thời định hướng giải quyết phù hợp với từng địa phương.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu đảng uỷ các xã, thị trấn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; tập trung đăng ký các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 sát với tình thực tế ở địa phương; tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị; đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nêu cao vai trò trách nhiệm, năng lực của người đứng đầu; tổ chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng xuân Mậu Tuất 2018 đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng ngừa, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh các biện pháp kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương…/
 
Quang Huy