Skip to main content

Thường trực Huyện ủy giao ban quý III/2018 với lãnh đạo các ban, cơ quan của Huyện ủy

Sáng 10/10/2018, Thường trực Huyện ủy Yên Thế đã tổ chức hội nghị giao ban với lãnh đạo các ban, cơ quan của Huyện ủy quý III/2018; triển khai nhiệm vụ quý IV/2018. Đồng chí Nông Văn Tâm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.
Trong quý III/2018, hoạt động của các ban, cơ quan của Huyện ủy đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tiêu biểu: Ban Tuyên giáo Huyện ủy cơ bản hoàn thành 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đã đăng ký với BTV Huyện ủy. Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu kết nạp được 46 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện đến nay đạt gần 5.000 đồng chí; trong đó, tỷ lệ trưởng thôn, bản, phố là đảng viên chiếm hơn 64,6%. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu giúp BTV Huyện ủy ban hành quyết định giám sát việc chấp hành đối với 1 tổ chức và 4 đảng viên; ban hành quyết định kiểm tra việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đối với 1 tổ chức và 3 đảng viên. 
Đến nay, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp mở và duy trì 26 lớp bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị, đạt 118% kế hoạch năm. Văn phòng Huyện ủy tham mưu giúp BTV Huyện ủy tiến hành sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI và việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 ở cả cấp huyện và cơ sở…
Trên cơ sở báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động trong quý III, nhiệm vụ quý IV/2018 và ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu trong thời gian tới, các ban, cơ quan của Huyện ủy tiếp tục thực hiện hoàn thành và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao năm 2018 của từng cơ quan, đơn vị. Thực hiện hiệu quả công tác tham mưu giúp Thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội nói chung trên địa bàn huyện./.
 
Văn Thư