Skip to main content

Thường trực Huyện uỷ giao ban 9 tháng đầu năm 2017

Sáng 17/10/2017, thường trực Huyện uỷ Yên Thế đã tổ chức Hội nghị giao ban với Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy các xã, thị trấn 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017. Đồng chí Nông Văn Tâm - PBT thường trực Huyện ủy và Vũ Trí Hải - PBT, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thanh - PCT thường trực HĐND huyện.
Nét nổi bật trong 9 tháng qua, đảng uỷ các xã, thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo tuyên truyền và tham gia các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch cao điểm 100 ngày vệ sinh môi trường. Thường xuyên quan tâm nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong nhân dân, nhất là các vấn đề liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất lâm nghiệp, ô nhiễm môi trường… Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đăng kí với Ban thường vụ Huyện ủy. Kết quả, đã có 01 đơn vị hoàn thành 6/6 nhiệm vụ trọng tâm; 05 đơn vị hoàn thành 4/5 nhiệm vụ... Đảng ủy các xã, thị trấn đã quan tâm chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, kiểm điểm, nhận diện 27 biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tính đến 30/9/2017, đã có 97,9% số chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, trong kỳ Đại hội đã nhất thể hóa được 21 bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng được quan tâm, toàn huyện đã kết nạp được 147 đảng viên mới, trong đó có 09 đảng viên là trưởng, phó thôn, bản, phố. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án số 01 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020”; đã xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 42 chi bộ và 57 đảng viên; giám sát chuyên đề 19 tổ chức đảng và 20 đảng viên. Bên cạnh đó, đảng uỷ các xã, thị trấn đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017…
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí PBT thường trực Huyện uỷ và đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thời gian tới đảng uỷ các xã, thị trấn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với Ban thường vụ Huyện ủy năm 2017; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm công tác phát triển đảng viên; làm tốt việc phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2017…
 
Quang Huy