Skip to main content

Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thứ 21 khóa XXI

Chiều 30/01/2018, Thường trực HĐND huyện Yên Thế tổ chức phiên họp thứ 21, khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tới các đồng chí thường trực HĐND huyện; đại biểu HĐND tỉnh khu vực Yên Thế; Chủ tịch Ủy ban MTTQ, trưởng Ban tuyên giáo, Ban dân vận huyện; Trưởng, Phó các ban HĐND huyện; Tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, lao động Văn phòng HĐND và UBND huyện; Đài TT-TH huyện. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, PCT HDND huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, PCT thường trực HĐND huyện chủ trì phiên họp. 
Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thông qua các nội dung kết quả công tác tháng 01, chương trình công tác tháng 02 của HĐND huyện; chương trình công tác của thường trực HĐND huyện năm 2018; kế hoạch thực hiện chương trình giám sát, công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện năm 2018; kết quả công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ hoạt động của HĐND huyện và kết quả chỉ đạo thực hiện chuyên mục “Hoạt động của cơ quan dân cử và diễn đàn cử tri” năm 2017, nhiệm vụ chủ yếu năm 2018. 
Theo đánh giá, kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Yên Thế khóa XXI diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/12/2017 được chuẩn bị đúng trình tự theo quy định của pháp luật. Trước kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã nghiêm túc thực hiện việc tiếp xúc cử tri, ý kiến của cử tri được tổng hợp và gửi về Thường trực HĐND huyện đúng thời gian. Công tác điều hành kỳ họp đảm bảo yêu cầu về nội dung, chương trình, thời gian, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và ý thức trách nhiệm của các đại biểu trong việc xem xét, thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của huyện. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được thủ trưởng các ngành trả lời có trách nhiệm, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém của ngành, đồng thời đưa ra những giải pháp mang tính khả thi, đáp ứng được mong muốn của cử tri. 
Năm 2017, Văn phòng HĐND và UBND huyện đã đã tham mưu ban hành được 180 văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của HDND. Tham mưu yêu cầu 23 lượt cơ quan, đơn vị chuẩn bị các ý kiến trả lời chất vấn và 56 lượt cá nhân, đơn vị chuẩn bị tham luận tại các kỳ họp. Bên cạnh đó công tác phục vụ cho các kỳ họp HĐND và một số nhiệm vụ khác cũng được tập thể cán bộ văn phòng HĐND&UBND huyện thực hiện tốt.
Đài TT - TH huyện đã thực hiện được 184 lượt chuyên mục “Hoạt động của cơ quan dân cử và diễn đàn cử tri” với 294 lượt tin bài. Nội dung các chương trình ngày càng được nâng cao về chất lượng, đảm bảo tính thời sự, thông tin 2 chiều và nhiều chuyên mục có tính phản biện hoặc phê phán những hiện tượng tiêu cực, hạn chế yếu kém trong thực thi trách nhiệm, thẩm quyền của cơ qua nhà nước cũng như triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND trên địa bàn huyện. 
Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí PCT thường trực HĐND huyện yêu cầu để nâng cao chất lượng phục vụ các kỳ họp, trong thời gian tới Văn phòng HĐND, các ban, tổ đại biểu HĐND huyện cần tích cực chủ động trong việc nghiên cứu tài liệu, đưa ra các ý kiến thiết thực, hiệu quả, phát huy quyền của đại biểu trong xây dựng và quyết định tại kỳ họp. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp để cử tri theo dõi và giám sát các hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND huyện; Đài TT-TH huyện tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện chuyên mục “Hoạt động của cơ quan dân cử và diễn đàn cử tri”… Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2018. 
Nhân dịp này Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động của HĐND và thực hiện chuyên mục "Hoạt động cơ quan dân cử và diễn đàn cử tri" trong năm 2017./.
 
 Quang Huy