Skip to main content

Thường trực HĐND huyện giám sát việc thực hiện các khoản thu thuế, phí tại TT Bố Hạ

Chiều ngày 29/11/2018, đoàn giám sát HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm trưởng đoàn đã về giám sát việc triển khai thực hiện thu các loại thuế, phí và các khoản thu khác trên địa bàn thị trấn Bố Hạ, giai đoạn 2016 - 2018.
           Qua giám sát cho thấy: Do có sự chỉ đạo, quản lý chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương, trong 3 năm qua UBND thị trấn Bố Hạ đều hoàn thành và vượt thu ngân sách so với dự toán huyện giao. Cụ thể năm 2016, tổng thu ngân sách trên địa bàn thị trấn được trên 1,7 tỷ đồng, đạt 132% kế hoạch, năm 2017 tổng thu ngân sách đạt trên 3 tỷ đồng, bằng 254% so với dự toán huyện giao và 9 tháng đầu năm 2018 đã thu đạt 166% dự toán huyện giao. Các khoản thu đều được địa phương triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. 
         Qua giám sát cũng cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, thị trấn Bố Hạ vẫn còn một số mặt còn tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện thu các loại thuế, phí và các khoản thu khác như: công tác tuyên truyền chưa hiệu quả, các khoản thu ngoài quốc doanh, thu thuế thu nhập cá nhân chưa đạt.
         Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện ánh giá cao những kết quả mà thị trấn đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn nữa; chủ động rà soát, đánh giá các nguồn thu trên địa bàn; tăng cường đổi mới, nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực này và đặc biệt phải thường xuyên nâng cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền để góp phần nâng cao ngân sách cho nhà nước./.
 
Trung Hiếu