Skip to main content

Thường trực HĐND huyện giám sát việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức, lao động tại trường Tiểu học và trường THCS xã Đồng Hưu

Sáng 28/11/2017, đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Đinh Công Hưng-Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng công chức, viên chức, lao động giai đoạn 2012-2017 tại trường Tiểu học và trường THCS xã Đồng Hưu.
Qua giám sát cho thấy, về cơ bản, trường Tiểu học và trường THCS xã Đồng Hưu đã thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức, lao động tại đơn vị; quản lý hồ sơ công chức, viên chức, người lao động tương đối khoa học, chặt chẽ; cơ bản bảo đảm các điều kiện cho tổ chức, công chức, viên chức, lao động thực thi nhiệm vụ; quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, cũng như việc thực hiện các chính sách đối với công chức, viên chức theo quy định…
Tuy nhiên, việc bổ sung hồ sơ, lý lịch hàng năm của công chức, viên chức tại trường Tiểu học và trường THCS xã Đồng Hưu chưa thường xuyên, liên tục; chất lượng giáo dục chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương; công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản có liên quan chưa sâu, chưa thường xuyên; cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn; trường THCS xã chưa kịp thời tham mưu kiện toàn Hội đồng nhà trường theo quy định…
Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Đinh Công Hưng-Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trường Tiểu học và trường THCS xã Đồng Hưu cần tăng cường quán triệt các văn bản, quy định có liên quan đến việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đơn vị; quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, giáo viên hiện có một cách hợp lý, hiệu quả để phát huy hết khả năng của từng vị trí công việc; tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên cả về chính trị, tư tưởng và trách nhiệm sư phạm; tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên học tập, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy quy chế theo hướng dẫn của cấp trên. 
Bên cạnh đó, quan tâm thực hiện Đề án tinh giản biên chế tại đơn vị; tham mưu xây dựng cơ sở vật chất, bố trí cảnh quan sư phạm hợp lý, khang trang, sạch đẹp, an toàn; thường xuyên rà soát, bổ sung hồ sơ, lý lịch công chức, viên chức theo quy định. Qua đó, góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục nói chung của địa phương…/.
 
 
Văn Thư