Skip to main content

Thường trực HĐND huyện giám sát tại xã Hồng Kỳ

Sáng ngày 11/9/2018, đoàn giám sát HĐND huyện do đồng chí Nông Văn Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trường đoàn đã về giám sát kết quả việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn xã Hồng Kỳ giai đoạn 2015 - 2020.  Qua kiểm tra thực tế tại một số mô hình phát triển kinh tế và làm việc với địa phương cho thấy: Từ năm 2015 đến nay, Hồng Kỳ là một trong những xã của huyện được thụ hưởng một số chương trình, đề án của UBND huyện về triển khai thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa với các chương trình hỗ trợ như: trợ giá giống lúa lai, ngô lai, hỗ trợ phân bón; Ngan Pháp; Bò sinh sản, Ong lấy mật, Cam V2, Vải Vietgap... Các chương trình đã được UBND xã xem xét, lựa chọn về địa điểm, đất đai, con người phù hợp để thực hiện và mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân.  
Do có sự tập trung cao trong công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ xã tới cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự cố gắng của các tầng lớp nhân dân nên bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã Hồng Kỳ đã có nhiều thay đổi và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhờ thực hiện tốt công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống mới vào sản xuất nên năng suất và sản lượng các loại cây trồng, địa phương có thế mạnh đều tăng đáng kể. Tiêu biểu như mô hình: Vải thiều, cam, Ngan Pháp, dê thương phẩm, Bò sinh sản và Ong lấy mật đã được sản xuất và tiêu thụ với số lượng khá lớn, từng bước đáp ứng được yêu cầu sản xuất hàng hoá gắn với thị trường. Phong trào trồng rừng và chất lượng tăng trưởng rừng phát triển mạnh, mỗi năm sản phẩm gỗ rừng trồng cho thu nhập hàng tỷ đồng. Kinh tế trang trại, gia trại, đồi rừng, vườn rừng gắn với các mô hình trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển. 
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Việc chuyển dịch cơ cấu mùa vụ trong sản xuất nông nghịêp còn chậm và không đồng đều ở các thôn bản trong xã. Các mô hình chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi tính bền vững còn chưa cao. Chăn nuôi phát triển nhưng chưa ổn định. Sự liên kết giữa các khâu sản xuất, thu mua, chế biến và tiêu thụ nông sản chưa đáp ứng được yêu cầu của nông dân.
Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị ngay sau buổi giám sát cấp ủy xã Hồng Kỳ cần xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để chính quyền tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tại địa phương. Sau khi tổ chức triển khai thực hiện cần có đánh giá, so sánh, đối chiếu chi tiết cụ thể đối với từng chương trình, dự án, đề án; nắm chắc từng lĩnh vực, thị trường của các sản phẩm hàng hóa nông sản; trong quá trình triển khai thực hiện các mô hình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên UBND xã để theo dõi. Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính trị trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân để nhận thức một cách đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trong phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương./.
 
Chu Hoa