Skip to main content

Thường trực HĐND huyện giám sát tại Phồn Xương

  Sáng 19/6/2018, Đoàn giám sát của Thường trực HĐNDhuyện do đồng chí Đinh Công Hưng, PCT HĐND huyện làm trưởng đoàn đã về giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và cấp phép xây dựng tại xã Phồn Xương. 

Trong những năm gần đây, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương nên việc duy trì công tác quản lý và cấp phép xây dựng trên địa bàn đã đi vào nề nếp. Năm 2014, UBND xã đã cấp phép cho 12 hộ xây dựng mới nhà ở theo Nghị định 64/CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ, từ năm 2015 đến nay, thẩm quyền cấp phép thuộc UBND cấp huyện. Do vậy UBND xã đã giao cho công chức GT-XD phối hợp với công chức Địa chính, trưởng các thôn hướng dẫn các hộ làm thông báo xây dựng kèm theo các loại giấy tờ liên quan đến thửa đất gửi UBND xã để làm cơ sở cắm mốc và giao đất tại thực địa cho các hộ xây dựng đảm bảo đúng quy định.
Toàn xã hiện có 11 công trình vi phạm  trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã được Đội QLTT GT,XD&MT huyện kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính. Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn một số hộ vi phạm trong lĩnh vực xây dựng không được cấp phép như: Lấn chiếm sông suối; 06 trường hợp xây dựng chưa có giấy phép; Đặc biệt là khu di tích Đồn Hố Chuối có hộ người ở tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng mộ trái phép đến nay vẫn chưa được xử lý.
Để thực hiện tốt công tác quản lý và cấp phép xây dựng trong thời gian tới, đ/c trưởng đoàn giám sát yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các ngành đoàn thể xã Phồn Xương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền trên các hệ thống loa đài của xã, thôn, lồng ghép với các hội nghị để cho nhân dân hiểu rõ về luật cấp phép xây dựng; Làm tốt công tác lưu trữ hồ sơ; nâng cao trách nhiệm tham mưu của cán bộ chuyên môn cho lãnh đạo; thực hiện tốt công tác quản lý trật tự giao thông và xây dựng tại địa phương./.          
                                                                                                   
Chu Hoa