Skip to main content

Thường trực HĐND huyện giám sát tại Đồng Kỳ

Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề năm 2018, sáng ngày 10/9/2018, đoàn giám sát HĐND huyện do đồng chí Nông Văn Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trường đoàn và đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm phó đoàn đã về giám sát kết quả việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn xã Đồng Kỳ giai đoạn 2015 - 2020.           
           Qua kiểm tra thực tế tại một số mô hình phát triển kinh tế và làm việc với UBND xã Đồng Kỳ cho thấy: Được sự quan tâm chỉ đạo quả Huyện ủy, UBND huyện và các cơ quan chuyên môn ở huyện, từ năm 2015, Đồng Kỳ đã chủ động lựa chọn nhiều đề án, dự án phù hợp với địa phương. Qua gần 3 năm triển khai thực hiện đến nay nhiều mô hình đã cho hiệu quả rõ rệt, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và nhân rộng mô hình. Tiêu biểu như: mô hình sản xuất rau an toàn, mô hình nhãn an toàn, mô hình sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi, mô hình bò nái sinh sản, dự án trồng rừng 147...
          Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: diện tích lúa lai còn thấp, việc áp dụng công nghệ cao vào sản xuất còn chậm; công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khoanh vùng sản xuất chưa đạt hiệu quả, chưa tập trung.
         Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị ngay sau buổi giám sát xã Đồng Kỳ cần có đánh giá, so sánh, đối chiếu chi tiết cụ thể đối với từng chương trình, dự án, đề án; nắm chắc từng lĩnh vực, thị trường của các sản phẩm hàng hóa nông sản; trong quá trình triển khai thực hiện các mô hình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên UBND xã để theo dõi. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, ứng dụng hiệu quả công nghệ cao vào sản xuất để thúc đẩy kinh tế phát triển, gắn với hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống cho nhân dân./.
 
Trung Hiếu