Skip to main content

Thường trực HĐND huyện giám sát phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

Chiều 26/6/2018, đoàn giám sát của thường trực HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Văn Thanh, PCT thường trực HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và cấp phép xây dựng tại Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện. 
Với chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các văn bản mới tới các xã, thị trấn và cán bộ giao thông xây dựng trong toàn huyện; tham mưu giúp UBND huyện ban hành 06 văn bản quán triệt, triển khai công tác quản lý xây dựng, đồng thời tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác quản lý, cấp phép xây dựng. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng được công bố công khai, kịp thời, đầy đủ thông tin bằng nhiều hình thức, như: tuyên truyền trên Đài truyền thanh - truyền hình, cổng thông tin điện tử của tỉnh, huyện và các cơ quan báo chí; treo biển hiệu, văn bản tại trụ sở UBND các xã, thị trấn… Công tác cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng ngày càng đi vào nền nếp. 
Từ năm 2015 đến nay đã cấp 717 giấy phép xây dựng, trong đó có 666 giấy phép xây dựng mới, còn lại là giấy phép sửa chữa, điều chỉnh, bổ sung, gia hạn, giấy phép xây dựng dự án… Bên cạnh đó, Phòng cũng phối hợp với Đội quản lý trật tự giao thông xây dựng và môi trường, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện và lập biên bản 218 trường hợp không có giấy phép hoặc có giấy phép nhưng xây dựng không đúng với giấy phép được cấp, qua đó làm giảm thiểu các trường hợp xây dựng trái phép, sai phép, lấn chiếm đất công, vỉa hè, lòng đường…
Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí PCT thường trực HĐND huyện biểu dương những kết quả mà Phòng kinh tế và hạ tầng huyện đạt được trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và cấp phép xây dựng. Đồng thời chỉ đạo thời gian tới, Phòng kinh tế và hạ tầng cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác tham mưu giúp UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc cấp phép xây dựng trên địa bàn; thường xuyên cập nhật các văn bản mới để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả…/.
 
Quang Huy