Skip to main content

Thị trấn Cầu Gồ tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 28/12/2018 UBMTTQ thị trấn Cầu Gồ đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Về dự và chỉ đạo Đại hội có Bà Trần Thị Vượng, Trưởng ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện Yên Thế; lãnh đạo các ngành của huyện phụ trách cơ sở; lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương  và 81 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân thị trấn Cầu Gồ.
Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Ủy ban MTTQ thị trấn đã phối hợp thường xuyên, hiệu quả với chính quyền, các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã không ngừng được củng cố và phát triển. Các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thực hiện hiệu quả; vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được trên 33,2 triệu đồng. Từ nguồn quỹ trên cùng với sự hỗ trợ của Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã xây dựng, sửa chữa được 02 nhà “Đại đoàn kết”; hỗ trợ cho sản xuất, học tập, chữa bệnh, trợ cấp khó khăn, tặng quà Tết cho 247 lượt hộ nghèo. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ thị trấn Cầu Gồ đã tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, phối hợp thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng thường xuyên được kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động. 
Tại Đại hội, các đại biểu tập đã trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh… Các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận vào chương trình hành động cụ thể của MTTQ  thị trấn Cầu Gồ  trong nhiệm kỳ mới. 
Đại hội MTTQ thị trấn Cầu Gồ đã đã hiệp thương và bầu 31 vị tham gia Ủy ban MTTQ thị trấn Cầu Gồ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội cũng bầu 06 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Yên Thế lần thứ XX. 
Cũng tại Đại hội, đã có 03 tập thể và 05 cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2013 – 2018./.
 
 Chu Hoa