Skip to main content

Tập trung cao hoàn thành nhiệm vụ trong tâm năm 2017

Sáng 24/10/2017, UBND huyện Yên Thế đã tổ chức phiên họp thứ 18 nhằm thảo luận, đánh giá và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Vũ Trí Hải – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ tọa phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, thành viên UBND huyện và một số phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan.
Một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của phiên họp đó là đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm (NVTT) của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong thi hành công vụ. Theo báo cáo, đến nay, huyện đã hoàn thành nhiều NVTT lớn như: thực hiện Đề án sáp nhập xã Bố Hạ vào thị trấn Bố Hạ; giải phóng mặt bằng khu dân cư thị trấn Cầu Gồ; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hồ Quỳnh thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi sông Sỏi; hình thành khu du lịch sinh thái Thác Ngà (xã Xuân Lương); kết quả triển khai bảo hiểm y tế toàn dân đạt cao…
Tuy nhiên, trong tổng số 150 nhiệm vụ riêng do người đứng đầu đăng ký năm 2017 và được Chủ tịch UBND huyện chấp thuận, mới có 60 nhiệm vụ hoàn thành và vượt kế hoạch, chiếm tỷ lệ 40%. Trong đó, tiến độ giảm nợ đọng xây dựng cơ bản và thu ngân sách của một số xã còn chậm; kết quả cải cách hành chính chưa cao; an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều phức tạp… 
Do vậy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần phát huy cao tinh thần trách nhiệm, nhất là đối với người đứng đầu, trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; rà soát lại các nội dung công việc, NVTT chưa hoàn thành để tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành trong năm 2017.
Đối với kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động Đài Truyền thanh cơ sở giai đoạn 2018-2020 do Phòng Văn hóa-Thông tin trình tại phiên họp, Chủ tịch UBND huyện chỉ rõ: vấn đề quan trọng trước mắt là phải thay đổi tư duy, nhận thức của lãnh đạo cũng như cán bộ Đài cấp xã về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hệ thống truyền thanh cơ sở trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân địa phương. Từ đó, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước cấp xã; đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ Đài cơ sở. Tiếp đó mới tiến hành rà soát để có kế hoạch đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp hệ thống Đài truyền thanh cấp xã; góp phần nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền của hệ thống truyền thanh địa phương.
Bên cạnh đó, phiên họp cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng khác như các kế hoạch: thực hiện Đề án đẩy mạnh dạy tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong trường phổ thông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; ngầm hóa và chỉnh trang mạng cáp thông tin trên địa bàn giai đoạn 2017-2020; kế hoạch tổ chức Lễ hội Yên Thế năm 2018 và xác định chủ đề, một số NVTT trong năm 2018./.
 
Văn Thư