Skip to main content

Tập huấn thực hiện Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh

Nhằm giúp cho các địa phương triển khai, thực hiện Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh Bắc Giang đạt hiệu quả. Sáng ngày 12/8/2018, Phòng Kinh tế - Hạ tầng đã phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện các công trình giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 07/2017/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang cho toàn bộ các đồng chí kế toán ngân sách, cán bộ giao thông xây dựng ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 
Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe các đồng chí lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện hướng dẫn chi tiết công tác lập hồ sơ lựa chọn công trình, công tác lập dự toán, công tác thẩm định và phê duyệt dự toán. Công tác chỉ định thầu, lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, lập biên bản nghiệm thu, tờ trình đề nghị hỗ trợ, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ và lập hồ sơ thanh quyết toán công trình. 
Cũng tại buổi tập huấn, cán bộ chuyên môn ở các xã, thị trấn đã được thực hành thiết kế một số hồ sơ công trình cụ thể ở địa phương, đơn vị mình phụ trách, để khi về thực tế tại cơ sở không bị lúng túng, làm chậm tiến độ các công trình đã đăng ký, được cấp trên phê duyệt./.
 
Trung Hiếu