Skip to main content

Sở Tư pháp kiểm tra tại huyện Yên Thế

Sáng ngày 17/5/2018, đoàn kiểm tra Sở Tư pháp do đồng chí Đỗ Thị Việt Hà - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản do HĐND, UBND huyện Yên Thế ban hành từ ngày 01/7/2016 đến ngày 27/4/2018. Làm việc với đoàn ở huyện có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, đồng chí Đinh Công Hưng - Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng lãnh đạo một số phòng chuyên môn ở huyện và một số xã, thị trấn đề nghị kiểm tra trong đợt này.
         Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND & UBND đã được UBND huyện quan tâm, đặc biệt sau khi Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. UBND huyện Yên Thế đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật, tổ chức tập huấn nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của luật. 
Từ 01/7/2016 đến nay huyện Yên Thế đã ban hành được 10 văn bản Quy phạm pháp luật và văn bản chứa Quy phạm pháp luật, góp ý vào 5 văn bản Quy phạm pháp luật và văn bản chứa Quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Sở Tư pháp; tự kiểm tra được 69 văn bản QPPL và chứa QPPL. 100% các văn bản đã ban hành đều được kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa. 
Qua kiểm tra, rà soát đã phát hiện các văn bản chưa đúng quy định, chưa phù hợp đề nghị HĐND huyện bãi bỏ. Đồng thời ban hành quyết định để xử lý các văn bản còn sai về nội dung, thể thức, kỹ thuật trình bày và đã ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung để phục vụ kịp thời trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương, kịp thời hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL của huyện.
       Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã ghi nhận những kết quả Yên Thế đã đạt được trong công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản do HĐND, UBND huyện Yên Thế ban hành từ ngày 01/7/2016 đến nay. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới Yên Thế tiếp tục bám sát  các quy định của luật và tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng, ban hành các văn bản phù hợp, hiệu quả. Đoàn kiểm tra cũng đã thông báo chương trình công tác và nội dung cụ thể từ nay đến ngày 25/5 sẽ kiểm tra thực tế tại một số xã trên địa bàn huyện để có những thông tin chính xác, khách quan báo cáo UBND tỉnh./.
 
Trung Hiếu