Skip to main content

Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban thường vụ Tỉnh ủy

Chiều 25/10/2017, UBND huyện Yên Thế đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 08 - CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai “Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT” năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên BCĐ Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân đến năm 2020 huyện; Bảo hiểm xã hội huyện; Chủ tịch UBND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trong toàn huyện. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - PCT thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị. 
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh về công tác phát triển bảo hiểm y tế. UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, phân công phụ trách các xã, thị trấn. Ban chỉ đạo cấp huyện tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch về việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020; giao tỉ lệ cho các xã, thị trấn; đưa chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế thành nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành viên phối hợp rà soát lập danh sách và vận động người làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời tổ chức các hội nghị để triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền, vận động cũng được chú trọng thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tập huấn, hội nghị triển khai kế hoạch, tuyên truyền luật Bảo hiểm y tế, hội nghị bàn các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế… 
Sau 1 năm triển khai thực hiện, số người tham gia bảo hiểm y tế đã tăng đáng kể. Đến ngày 30/9/2017, số người có thẻ bảo hiểm y tế là 95.026/100.249 dân số, đạt tỉ lệ 94,8% dân số toàn huyện, tăng 12.396 người so với cùng kì năm 2016, vượt 0,8% kế hoạch. Đặc biệt, trong tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, một số đơn vị đạt kết quả cao như: xã Hương Vĩ, Đông Sơn, Đồng Kì, Đồng Lạc, Đồng Tâm, Phồn Xương, An Thượng, Tân Hiệp, Tam Hiệp, Tân Sỏi…
Cũng tại hội nghị, UBND huyện đã triển khai kế hoạch thực hiện “Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT” năm 2018 với mục tiêu phấn đấu có 98% dân số có thẻ bảo hiểm y tế. Trong đó, 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí PCT thường trực UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện và các xã, thị trấn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung cao thực hiện. Các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc rà soát đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông - lâm nghiệp có mức sống trung bình xong trong tháng 10/2017; nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức triển khai Luật bảo hiểm y tế. Trước mắt cần xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện "Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2018"; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế cho người dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện đã khen thưởng cho 7 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Yên Thế năm 2017./.
 
Quang Huy