Skip to main content

Phiên họp thứ 30 UBND huyện Yên Thế khóa XXI

Ngày 18/10/2018, UBND huyện Yên Thế tổ chức phiên họp thứ 30 khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tới các đồng chí Thường trực HĐND, thành viên UBND huyện khóa XXI; Chủ tịch Ủy ban MTTQ và thủ trưởng các đoàn thể huyện; đại diện lãnh đạo một số cơ quan. Đồng chí Vũ Trí Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị các đại biểu đã nghe và thảo luận thống nhất thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ chín HĐND huyện khóa XXI; sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn huyện; Đề án phát triển đàn dê thương phẩm, gắn với xây dựng nhãn hiệu sản phẩm dê Yên Thế giai đoạn 2018 - 2020; kế hoạch thực hiện tháng cao điểm sửa chữa đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương năm 2018; kế hoạch phát triển đô thị huyện Yên Thế năm 2019 và kế hoạch sắp xếp cán bộ khuyến nông, thú y cấp xã trên địa bàn huyện Yên Thế… và một số nội dung quan trọng khác.
Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với nhu cầu thị trường, tăng cường ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; nâng cao hiệu quả trong liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về khai thác tài nguyên và xả thải gây ô nhiễm môi trường; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cứng hóa đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và huyện; tập trung các nguồn lực xây dựng nông thôn mới; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm nợ đọng xây dựng cơ bản; quan tâm bố trí, sắp xếp việc làm cho đội ngũ cán bộ thú y, khuyến nông cơ sở. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm và công tác giảm nghèo; giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…
Trước mắt tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn tập phòng chống cháy rừng và chiến đấu phòng thủ cụm xã và sản xuất vụ đông năm 2018; thực hiện tốt tháng cao điểm sửa chữa đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng…/.
 
Quang Huy