Skip to main content

Phiên họp thứ 27, UBND huyện Yên Thế khóa XXI

Chiều ngày 26/7/2018, UBND huyện Yên Thế đã tổ chức phiên họp thứ 27, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Vũ Trí Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. 
Phiên họp kỳ này các đại biểu đã tập trung thảo luận vào 3 nội dung chính gồm: Dự thảo Đề án phát triển khu du lịch Xuân Lung - Thác Ngà xã Xuân Lương, huyện Yên Thế đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Dự thảo Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 59 -KH/HU ngày 26/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm người đứng đầu tính đến hết tháng 7/2018. 
Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã giành phần lớn thời gian cho Dự thảo Đề án phát triển khu du lịch Xuân Lung - Thác Ngà xã Xuân Lương, huyện Yên Thế đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Theo đó, nhiều đại biểu cho rằng đây là một Đề án quan trọng do đó cần phải được xây dựng cụ thể từ khâu đánh giá, thiết kế đến việc bố trí nguồn kinh phí để triển khai xây dựng các hạng mục. Đặc biệt, với 4 hạng mục xây dựng chính gồm: Khu vực cây lim xanh nghìn năm tuổi; khu vực đình, chùa và nhà sàn văn hóa Cao lan, khu du lịch cộng đồng bản Ven và khu du lịch sinh thái Thác Ngà, cần phải phải kêu gọi đầu tư, thực hiện theo từng giai đoạn để đảm bảo hiệu quả và có tính khả thi cao.
Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, sớm bổ sung các giải pháp cho Đề án. Đồng chí chỉ đạo Phòng văn hóa là cơ quan tham mưu tiếp thu các ý kiến của các đại biểu đồng thời bổ sung hoàn thiện Đề án gửi Thường trực Huyện ủy, UBND huyện xem xét để sớm trình UBND tỉnh phê duyệt./.
 
Trung Hiếu