Skip to main content

Phiên họp thứ 12 Thường trực HĐND huyện khóa XXI

Chiều 06/6/2017, Thường trực HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức phiên họp thứ 12 nhằm triển khai một số nội dung quan trọng. Đồng chí Lưu Xuân Vượng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí Thường trực HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ huyện, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử khu vực Yên Thế, Phó Trưởng các Ban của HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện.
Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, xem xét nhiều nội dung quan trọng như: dự kiến chương trình, thời gian kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND huyện về việc thi hành Luật Đất đai trong quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quản lý sử dụng đất đối với diện tích đất các cá nhân, doanh nghiệp thuê có thời hạn và diện tích đất công ích; xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Xã hội (HĐND huyện) về việc triển khai và thi hành Luật Bảo vệ môi trường; việc phân bổ và quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường cấp huyện từ năm 2014 đến nay; xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế (HĐND huyện) về công tác xét xử án dân sự và thi hành án dân sự trên địa bàn huyện. Đồng thời, thống nhất và triển khai một số nội dung hoạt động khác trong công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ Tư HĐND huyện.
Sau khi nghe ý kiến thảo luận, phát biểu tại phiên họp, đồng chí Lưu Xuân Vượng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã chỉ ra những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, tồn tại, hạn chế, phương hướng, nhiệm vụ mà các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, đặc biệt yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ cho kỳ họp thứ Tư HĐND huyện thành công tốt đẹp; tăng cường công tác quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc xét xử, thi hành án dân sự; công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn…/.
 
Văn Thư