Skip to main content

PCT thường trực HĐND huyện dự kỳ họp thứ 5 HĐND xã Tiến Thắng khóa XXI

Sáng 26/12/2017, HĐND xã Tiến Thắng khóa XXI đã tổ chức kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017 và quyết nghị những nhiệm vụ quan trọng năm 2018. Ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện cùng các đại biểu HĐND huyện khu vực xã Tiến Thắng đã về dự kỳ họp.
Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND và sự điều hành của UBND, cùng sự nỗ lực của nhân dân các dân tộc địa phương nên tình hình KT-XH xã Tiến Thắng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, tiêu biểu như: cơ cấu cây trồng vụ đông và cơ cấu vật nuôi có sự chuyển dịch tích cực; trồng rừng tiếp tục phát triển; tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,31% so với năm 2016; tỷ lệ thôn đạt văn hóa đạt 78%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 80,5%; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được thực hiện tốt; tỷ lệ kiên cố hóa phòng học đạt 85%; an sinh xã hội được đảm bảo; thu ngân sách đạt 111% dự toán năm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững.
Tuy nhiên, trong phát triển KT-XH, xã Tiến Thắng cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: việc phát triển nhân rộng và tiêu thụ nông sản còn khó khăn; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường còn hạn chế; hiện tượng san lấp đất trồng cây hàng năm trái phép và sử dụng đất sai mục đích còn diễn ra; một số khoản thu ngân sách không đạt kế hoạch; nợ đọng xây dựng cơ bản một số công trình chưa có vốn thanh toán; việc giải quyết đơn đề nghị, kiến nghị của công dân còn chậm…
Trên cơ sở các báo cáo trình tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã thảo luận, chất vấn một số nội dung liên quan đến các khoản thu thuế, quỹ hàng năm; việc xây dựng nhà văn hóa La Thành; tiền đóng góp, đối ứng của nhân dân để xây dựng một số công trình; việc tự ý san lấp, chuyển mục đích sử dụng đất; hiệu quả hoạt động của hệ thống đài truyền thanh xã…
Tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XXI; biểu dương kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phát triển KT-XH của xã Tiến Thắng năm qua. Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện đề nghị trong thời gian tới, xã Tiến Thắng tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND xã thông qua; tăng cường công tác quản lý và chỉ đạo điều hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong việc khắc phục khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018.
Kỳ họp HĐND xã Tiến Thắng đã thông qua một số tờ trình, dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH nói chung năm 2018./.
 
Văn Thư