Skip to main content

Những kết quả nổi bật của Đảng bộ huyện Yên Thế sau hơn 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020

Qua hơn 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 mặc dù còn gặp phải những khó khăn, trở ngại nhất định, song Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện phát huy những kết quả, thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn; đoàn kết thống nhất cao, nỗ lực cố gắng thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 6/16 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXI đã đề ra; có 7/16 chỉ tiêu đạt trên 90% chỉ tiêu Đại hội. Qua hơn 02 năm, Huyện ủy đã ban hành 19 chương trình, đề án, kế hoạch; đồng thời, tập trung lãnh, chỉ đạo HĐND và UBND huyện ban hành 17 chương trình, đề án, kế hoạch gắn với thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo các nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI. Bên cạnh đó, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; quản lý điều hành của chính quyền và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội được nâng lên. Chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân ổn định, từng bước được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Một số kết quả tiêu biểu, nổi bật như sau:
1- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 16,81%/năm, đạt 98,88% chỉ tiêu Đại hội (ĐH). Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định; nhiều loại cây, con hàng hóa có thế mạnh của địa phương như: Gà đồi Yên Thế, chè, gỗ, củi rừng trồng... tiếp tục được khai thác có hiệu quả. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt bình quân đạt trên 38.000 tấn/năm, an ninh lương thực được đảm bảo. Tổng giá trị ngành chăn nuôi ước đạt 1.653 tỷ đồng (tăng gần 122 tỷ đồng so với năm 2015).
2- Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 12,8%/năm. Tính đến 30/6/2018, giá trị sản xuất ước đạt 1.550 tỷ đồng (tăng 400 tỷ đồng so với năm 2015). Lĩnh vực thương mại - dịch vụ, ngân hàng có nhiều tiến bộ. Tổng giá trị luân chuyển hàng hóa thương mại, dịch vụ ước đạt 1.859 tỷ đồng (tăng trên 459 tỷ so với năm 2015). 
3- Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 23,89%/năm. Năm 2017, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 104,8 tỷ đồng, đạt 104,8% chỉ tiêu Đại hội. Tổng vốn huy động toàn xã hội đạt 2.231 tỷ đồng, đạt 89,24% chỉ tiêu Đại hội. Nhiều dự án trọng điểm đã hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy tốt hiệu quả đầu tư. Hơn 02 năm qua, đã có 15 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng mức đăng ký 1.516 tỷ đồng; thành lập mới 11 hợp tác xã. Đến nay, toàn huyện hiện có 139 doanh nghiệp hoạt động, với tổng vốn đăng ký 632,2 tỷ đồng. 
4- Đã chỉ đạo hoàn thành xong công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính chính quy ở 18/21 xã, thị trấn với diện tích 28.716,5 ha; giao 30.804 m2 đất ở, cho thuê gần 125.193,9 m2 đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích và cho thuê 55.000 m2 đất; thu hồi, giao và cho thuê gần 310.000 m2 đất để triển khai thực hiện các dự án; cấp 1.041 giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân, với diện tích 107,44ha; chỉnh lý 2.589 hồ sơ đăng ký‎ biến động đất đai. Năm 2017, triển khai thực hiện Đề án bảo vệ môi trường, giai đoạn 2017-2020; đã đầu tư gần 3,5 tỷ đồng để xây dựng lò đốt rác xã Tam Tiến, lò đốt rác cụm xã An Thượng, Tiến Thắng, Tân Hiệp và cải tạo bãi rác thải Bố Hạ... 
5- Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai tương đối đồng bộ. Hơn 02 năm qua, đã đầu tư và lồng ghép gần 100 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình; vận động nhân dân tự nguyện hiến 68.755 m2 đất, tháo dỡ gần 2.145m2 tường rào, đóng góp 8,6 tỷ đồng tiền đối ứng và gần 7.000 ngày công lao động để xây dựng nhiều công trình thuộc kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội... Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 03 xã về đích xây dựng nông thôn mới (A Thượng, Đồng Tâm, Phồn Xương), các xã còn lại hoàn thành thêm từ 1-2 tiêu chí/năm. Đến nay, bình quân các xã trên địa bàn huyện đạt 12,5 tiêu chí; diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới; đời sống vật chất, tinh thần của người dân khu vực nông thôn được cải thiện đáng kể.  
6- Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, mạng lưới trường lớp học từng bước được bố trí hợp lý hơn; tỷ lệ phòng học kiên cố bậc học phổ thông đạt 97,6%, bậc học mầm non đạt 80%; có 79,71% trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt 90,57% chỉ tiêu ĐH. Đã hoàn thành việc lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe (sổ y bạ điện tử) thuộc 3 đối tượng cho người dân thuộc 21/21 xã, thị trấn; 19/21 xã, thị trấn đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã, đạt 90,48% chỉ tiêu ĐH. Đã phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch khảo sát, bổ sung Khu du lịch sinh thái, tâm linh Xuân Lung - Thác Ngà vào quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Hơn 02 năm qua, có gần 5.300 lượt hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ trên 215 tỷ đồng; 100% đối tượng chính sách, người có công được thăm, tặng quà nhân dịp các ngày lễ, tết và 100% hộ nghèo được thăm và tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán. Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51,9%, đạt 86,5% chỉ tiêu ĐH. Hằng năm, tạo việc làm mới cho trên 2.000 lao động, đạt 133,33% chỉ tiêu ĐH; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,25%/năm, vượt 0,25% so với chỉ tiêu ĐH. Tính đến hết tháng 6/2018, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 97,3% dân số toàn huyện (trong đó, 100% hộ nghèo được cấp thẻ BHYT). 
7- Hàng năm, nhiệm vụ tuyển quân; huấn luyện dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; diễn tập khu vực phòng thủ; phòng, chống lụt bão, diễn tập chiến đấu trị an cụm xã... đều hoàn thành 100% kế hoạch. Năm 2017, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang, giai đoạn 2012 - 2017. Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt gần 90%; tội phạm hình sự giảm; tai nạn giao thông được kiềm chế. Hơn 02 năm qua, toàn huyện đã tiếp 1.902 lượt công dân, nhận 612 đơn; tỷ lệ giải quyết đơn ở cấp huyện đạt 97,8%, cấp xã đạt 96,8%; đã chỉ đạo tổ chức 17 cuộc thanh tra; qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách nhà nước gần 290 triệu đồng, giảm trừ quyết toán 47,5 triệu đồng; chỉ đạo chuyển cơ quan điều tra truy tố, xét xử 01 vụ án “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
8- Đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, gắn với triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết theo hướng thiết thực, nhất là duy trì thường xuyên các hội nghị trực tuyến. Hằng năm, chỉ đạo thực hiện hoàn thành 10/10 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với BTV Tỉnh ủy. Tiến hành nhất thể hóa chức danh Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện; chỉ đạo 15/21 đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ kiểm trưởng thôn, bản, phố trong nhiệm kỳ đại hội ở 21 chi bộ (tăng 14 chi bộ so với năm 2016). Đã kết nạp 440 đảng viên mới, đạt 62,8% so với chỉ tiêu ĐH (17 đảng viên là trưởng thôn); tỷ lệ đảng viên là trưởng thôn đạt 58,9% (tăng 14,1% so với năm 2015). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp uỷ từ huyện đến cơ sở kiểm tra việc chấp hành đối với 121 lượt tổ chức đảng và 1.357 lượt đảng viên; giám sát 139 lượt tổ chức đảng và 839 lượt đảng viên. UBKT từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra 25 tổ chức đảng và 45 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra đã phát hiện 17 đảng viên và 09 tổ chức đảng vi phạm, trong đó có 13 đảng viên và 01 tổ chức đảng phải xử lý kỷ luật.
9- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện. Sau bầu cử đã chỉ đạo HĐND huyện, HĐND xã, thị trấn tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND, các ban HĐND, các thành viên UBND theo đúng luật định. Tập trung chỉ đạo triển khai Đề án sáp nhập xã Bố Hạ và thị trấn Bố Hạ; xây dựng Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cầu Gồ đến năm 2035. 
10- MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố; đã phát huy được vai trò hỗ trợ, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống; chủ động hơn trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thường xuyên phối hợp với chính quyền giải quyết những vụ việc mâu thuẫn, khiếu kiện ngay từ cơ sở; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, cơ sở. Hơn 02 năm qua, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở vận động được trên 03 tỷ đồng để hỗ trợ làm nhà cho 121 hộ nghèo, hội viên khó khăn; vận động tặng gần 12.000 suất quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết nguyên đán, trị giá hơn 3,5 tỷ đồng... 
Những kết quả nổi bật của Đảng bộ huyện đã đạt được sau hơn 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ làm tăng thêm niềm tự hào, phấn khởi và lòng tin của nhân dân vào cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo tiền đề vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Thế tiếp tục phấn đấu; tạo động lực quan trọng để Ban Thường vụ Huyện ủy quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra, đưa huyện Yên Thế phát triển toàn diện và bền vững./. 
 
Vũ Trí Hải