Skip to main content

Nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân

Sáng 12/7/2018, Hội Nông dân (HND) huyện Yên Thế đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nguồn, Phó Chủ tịch HND tỉnh, cùng lãnh đạo một số cơ quan, đoàn thể huyện, Chủ tịch HND các xã, thị trấn.
6 tháng đầu năm, công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn huyện đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. HND huyện đã chỉ đạo 21/21 cơ sở hội tổ chức thành công Đại hội HND, nhiệm kỳ 2018-2023, bầu được Ban Chấp hành và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch theo đúng Đề án nhân sự. Ban Chấp hành HND huyện đã tổ chức hành công Đại hội HND cấp huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023. Đã kết nạp mới được 87 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên gần 19,9 nghìn người. Xây dựng quỹ hoạt động toàn huyện với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng, bình quân đạt 157 nghìn đồng/1 hội viên. Đến nay, đã có 8 nghìn hộ đăng ký đạt sản xuất-kinh doanh giỏi 4 cấp; xây dựng 40 mô hình điểm sản xuất-kinh doanh giỏi; giúp 40 hộ hội viên nghèo có địa chỉ về vốn, vật tư, ngày công lao động, hỗ trợ làm nhà. Cán bộ, hội viên nông dân đã sửa chữa, bảo dưỡng, phát quang được 139 km đường giao thông nông thôn, nạo vét được 8 km kênh mương…
Ngoài ra, tổ chức HND trong huyện đã tăng cường tín chấp vay vốn các Ngân hàng cho hội viên phát triển sản xuất. Trong đó, dư nợ vốn vay của Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 261 tỷ đồng, của Ngân hàng Chính sách-Xã hội hơn 129 tỷ đồng. Quan tâm tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm cho nông dân; hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên…
Để công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng cuối năm 2018 đạt hiệu quả cao, HND huyện đề ra một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như: tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên và nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Chỉ đạo cơ sở tập trung thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu công tác Hội năm 2018. Đẩy mạnh phong trào sản xuất-kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội cơ sở. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, trợ giúp pháp lý cho nông dân. Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội HND các cấp…
Nhân dịp này, HND huyện đã phối hợp với Công ty Yanmar Việt Nam giới thiệu một số máy phục vụ nông nghiệp cho nông dân./.
 
Văn Thư