Skip to main content

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Chiều 14/6/2017, Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; tọa đàm bàn giải pháp nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ). Đồng chí Nông Văn Tâm - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã tới dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo một số cơ quan của huyện; Thường trực Ủy ban MTTQ, Trưởng Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ các xã, thị trấn.
3 năm qua, Ủy ban MTTQ huyện và các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc Quyết định số 217 về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội, Quyết định số 218 ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). 
Kết quả nổi bật là đã thể hiện vai trò chủ trì trong việc phối hợp với các tổ chức thành viên; phát huy vai trò của các hội đồng tư vấn, các ủy viên Ủy ban MTTQ trong thực hiện giám sát, phản biện, góp ý; tổ chức quán triệt, triển khai các Quy định, Quy chế sâu rộng từ huyện đến cơ sở; tổ chức tập huấn đến cán bộ MTTQ và các đoàn thể về nguyên tắc, phương pháp thực hiện, phù hợp với điều kiện của các địa phương và chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức; thực hiện đúng quy trình giám sát. Đã giám sát được nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực. Sau giám sát đều rút kinh nghiệm, đổi mới phương pháp, cách làm phù hợp. Các kiến nghị sau giám sát cơ bản được xem xét, tiếp thu và giải quyết.
Bên cạnh đó, cấp cơ sở đã tích cực thực hiện giám sát thường xuyên, phối hợp giám sát; phát huy vai trò giám sát của nhân dân thông qua hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ đạt nhiều kết quả, tạo sự hưởng ứng, đồng tình trong nhân dân.
Tại hội nghị, đã có nhiều ý kiến phát biểu thảo luận, trao đổi về những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được, nguyên nhân tồn tại, hạn chế và đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung để nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong thời gian tới. 
Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục quán triệt về mục đích, ý nghĩa, quan điểm, tính chất, nội dung các Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI); thường xuyên bồi dưỡng, trang bị kiến thức, kỹ năng về quy trình, phương pháp giám sát nhân dân cho cán bộ MTTQ và các đoàn thể; căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương,… để cụ thể hóa nhiệm vụ giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vào chương trình phối hợp, thống nhất hành động; thường xuyên trao đổi, phối hợp phản ánh thông tin với cơ quan nhà nước, ngành chức năng; thực hiện tốt Quy trình MTTQ lắng nghe ý kiến nhân dân; tiếp tục thực hiện các hoạt động phối hợp giám sát và giám sát thường xuyên, nâng cao hiệu quả giám sát nhân dân ở cơ sở, khu dân cư thông qua hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ…/.
 
Văn Thư