Skip to main content

Một số kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy tháng 5 năm 2018

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiến hành sơ kết, đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 07/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiến hành sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới. Chủ động triển khai và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, liên kết tiêu thụ vải thiều, các sản phẩm nông nghiệp của huyện. Thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng tại các địa phương. Chủ động chuẩn bị phương tiện, vật tư, xây dựng phương án phòng, chống lụt bão. Tiếp tục chỉ đạo các vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn; vấn đề giao thông nông thôn trên địa bàn theo Kết luận số 43-KL/TU ngày 11/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục đẩy mạnh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí., 
Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo Nghị quyết của Chính phủ, của Huyện ủy và HĐND huyện. Đạt một số kết quả nổi bật sau:
Sản xuất nông - lâm nghiệp tiếp tục được đảm bảo. Tiêm phòng 415.810 liều vắc xin cho gia súc, gia cầm; tiếp tục phối hợp thực hiện Dự án “ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng vùng chè Yên Thế năng suất, chất lượng phục vụ xuất khẩu”; trồng mới 182,3 ha rừng, khai thác 12.891,7 m3 gỗ và hơn 12.000 ste củi. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển cơ bản ổn định; chấp thuận tổ chức Hội chợ Thương mại và Du lịch về miền Yên Thế năm 2019. 
Tổng thu ngân sách đạt hơn 52 tỷ đồng. Hoàn chỉnh Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung mở rộng thị trấn Cầu Gồ đến năm 2035; triển khai sửa chữa đường Cổng Xây đi UBND xã Tân Hiệp. Cấp lần đầu 12 GCN QSD đất, thu hồi, cấp đổi 357 GCN QSD đất; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án cấp điện nông thôn xã Đồng Kỳ và phê duyệt giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện theo Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang. Chuẩn bị các điều kiện cho cuộc thi giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp tỉnh cụm số 2. Khám chữa bệnh cho 14.966 lượt người.
Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn như 132 năm ngày Quốc tế lao động (01/5), 64 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2018), 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018). 
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo tăng cường trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tập trung kiềm chế tai nạn giao thông và kiên quyết xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải. Tổ chức tốt Hội nghị hiệp đồng phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2018; lễ ra mắt và huấn luyện lực lượng dân quân năm 2018./.
 
Mạnh Thủy