Skip to main content

Một số kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy tháng 10 năm 2018

Trong tháng, Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy. Tiến hành triển khai, tổ chức, thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quán triệt, cụ thể hóa và triển khai kế hoạch đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, gắn với các kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong tháng, đã kết nạp 11 đảng viên mới, làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 20 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ huyện có 4.928 đảng viên. Tiến hành thẩm tra về tiêu chuẩn chính trị đối với 05 cán bộ điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; giới thiệu ứng cử chức danh Phó Bí thư Huyện đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; điều động 02 cán bộ; bổ nhiệm 01 cán bộ;... Tiếp tục tiến hành và đẩy nhanh tiến độ các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện tốt “Tháng Dân vận” năm 2018.
Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và các nhiệm vụ theo Kết luận số 111-KL/TU ngày 04/7/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 và thời gian tiếp theo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn,... đạt được nhiều kết quả tích cực: 
Sản xuất nông - lâm nghiệp tiếp tục được đảm bảo. Các cơ quan chuyên môn  tăng cường đôn đốc, hướng dẫn nhân dân thu hoạch cây hàng năm vụ mùa, chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ đông năm 2018, kết quả đã thu hoạch 3.050 ha lúa, trồng 110 ha ngô, 35 ha lạc, 90 ha rau đậu các loại,... Tiêm phòng 344.400 liều vắc xin, cung ứng trên 4 triệu liều vắc xin cho đàn vật nuôi. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển cơ bản ổn định. 
Tổng thu ngân sách đạt gần 38 tỷ đồng. Chỉ đạo sửa chữa xong đường trục xã Canh Nậu  (đoạn từ cây xăng đến UBND xã Canh Nậu), sửa chữa xong sạt lở đầu cầu Bến Trăm xã Đông Sơn. Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, thống kê đường GTNT cần phát dọn, nạo vét trong tháng cao điểm 2018. Tổ chức kiểm tra nghiệm thu trước khi đi vào sử dụng 12 công trình, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 17 công trình. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện việc xây dựng mới các công trình nhà lớp học, đường GTNT theo nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn thực hiện Đề án xây dựng cơ sở vật chất giáo dục mầm non giai đoạn 2015-2020; Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND tỉnh, Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện (tính từ đầu năm đến nay đã cứng hóa được 35,37km, cung ứng 8.295 tấn xi măng). Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu đồi đất thực hiện dự án khu số 1 khu dân cư trung tâm xã Phồn Xương. Thông báo thu hồi đất và Kế hoạch thu hồi đất thôn Hồi xã Phồn Xương và thôn Đồng Tâm xã Đồng Kỳ. Rà soát, lập danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 khoảng 190ha. 
Công tác văn hóa - xã hội tiếp tục được thực hiện tốt. Tiếp tục chỉ đạo các trường học xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học mới. Tổ chức khám chữa bệnh cho 14.478 lượt người. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh chân tay miệng, tiêu chảy cấp và sởi, rubella,... Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với 48 cơ sở, phát hiện 12 cơ sở vi phạm, xử lý theo quy định. Xây dựng và triển khai kế hoạch rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn. Các chính sách xã hội được thực hiện đảm bảo.
Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm. Trong tháng, tiếp nhận và thụ lý 08 vụ, hòa giải thành 07 vụ, đang xem xét giải quyết 01 vụ. Tổng số đơn thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện phải xác minh, giải quyết là 04 đơn. Tình hình an ninh chính trị trong tháng ổn định, không có vấn đề phức tạp nảy sinh. Duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, trực ban, trực chỉ huy, trực phòng không, đảm bảo quân số theo quy định./.
Mạnh Thủy