Skip to main content

Một số kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy 09 tháng đầu năm 2018

Với sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, trong 9 tháng đầu năm 2018, Huyện ủy Yên Thế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
Kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng diện tích cây trồng vụ mùa là 5.048ha, đạt 100,6% KH; trong đó, diện tích trồng lúa, lạc, ngô đều đạt trên 95% KH; khai thác trên 871ha rừng trồng với sản lượng 69.815m3 gỗ, 12.951 ste củi. Tổ chức tiêm phòng được trên 1,4 triệu liều vắc xin, tuyên truyền nhân dân tự tiêm trên 20 triệu liều vắc xin gia súc, gia cầm các loại. Chỉ đạo thành lập được 02 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao; chăm sóc 02 cánh đồng mẫu vụ mùa tại xã An Thượng; xây dựng 02 mô hình 3 giảm 3 tăng tại các xã Tân Hiệp, An Thượng. Phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển tiếp tục thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng vùng chè Yên Thế năng suất, chất lượng phục vụ xuất khẩu”. Khuyến khích phát triển các loại con đặc sản phù hợp với điều kiện địa phương như: Dê thương phẩm, lợn rừng… Tập trung chỉ đạo khởi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án được phân bổ vốn năm 2018; hướng dẫn các xã thực hiện xây dựng các công trình theo cơ chế đặc thù. 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực. Chỉ đạo UBND huyện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 đã lựa chọn và chỉ đạo xây dựng xã Hương Vỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 (đến nay, xã Hương Vỹ đã đạt 17/19 tiêu chí). UBND huyện đang tập trung chỉ đạo xã Hương Vỹ thực hiện hoàn thành các tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng kế hoạch.
Sản xuất công nghiệp - TTCN có nhiều chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN 9 tháng năm 2018 ước thực hiện 1.085 tỷ đồng, đạt 66.26% KH năm (công nghiệp 597 tỷ đồng, TTCN 488 tỷ đồng). Giá trị lưu chuyển hàng hóa và doanh thu bán lẻ ước 1.859 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 107.703 triệu đồng, đạt 123,44% dự toán năm, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 390.985 triệu đồng, đạt 80% dự toán. 
Kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế-xã hội tiếp tục được quan tâm xây dựng. Thu hút nhà đầu tư lập dự án xây dựng Công viên Nghĩa trang An Phúc viên tại xã Tiến Thắng với quy mô khoảng 100ha; 02 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng mức đăng ký 266,1 tỷ đồng. Tổng huy động vốn đầu tư XDCB trên địa bàn ước thực hiện 208.272 triệu đồng, đạt 67,18% KH năm, bằng 121,72% so với cùng kỳ năm 2017. Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm việc giảm nợ đọng XDCB ở các xã, thị trấn (đến 15/8/2018, đã giảm được 15.018/26.800 triệu đồng, đạt 56,04% so với số nợ tính đến 31/12/2017). Chỉ đạo đẩy mạnh việc cứng hóa đường GTNT, sửa chữa xong 04 tuyến đường. Lập Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung mở rộng thị trấn Cầu Gồ đến năm 2035. Công tác giải phóng mặt bằng, thi công công trình trọng điểm được triển khai tích cực.
Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng lên. Hoạt động văn hoá, thông tin, tuyên truyền, thể dục, thể thao được đẩy mạnh. Huyện ủy, UBND huyện quan tâm đầu tư xây dựng các phòng học, phòng chức năng đối với một số trường thiếu cơ sở vật chất đảm bảo nhu cầu dạy và học. Tỷ lệ phòng học kiên cố bậc mầm non đạt 81,5%, tăng 1,5% so với năm học trước; bậc phổ thông đạt 97,6%, tăng 0,6% so với năm học trước; có 50/64 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 7/64 trường đạt chuẩn mức độ 2. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, quản lý hành nghề y, dược tư nhân và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Khám chữa bệnh cho 132.532 lượt người. Tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng làng văn hóa tiêu biểu, điển hình trong phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2018-2020 tại bản Ven, xã Xuân Lương và thôn Bo Chợ, xã Đông Sơn; tổ chức đám cưới điểm theo nếp sống văn minh tại xã Đồng Tâm. 9 tháng đầu năm 2018 đã thu hút 2.250 người đến thăm quan, du lịch chủ yếu tại Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám và Khu du lịch sinh thái Xuân Lung - Thác Ngà. 
Công tác chính sách xã hội được đảm bảo. Việc chi trả trợ cấp, hỗ trợ khó khăn, thăm tặng quà cho cho các đối tượng được thực hiện kịp thời, chu đáo. Thực hiện tốt việc huy động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa’’, quỹ “Vì người nghèo’’. Công tác giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện tốt. Công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn thường xuyên được quan tâm. Cụ thể: Đã chỉ đạo UBND huyện phê duyệt dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững thông qua việc phát triển chăn nuôi bò sinh sản tại các xã Đồng Tiến, Tiến Thắng; dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững thông qua việc phát triển chăn nuôi dê sinh sản tại các xã Canh Nậu, Xuân Lương. Tổ chức 05 lớp dạy nghề cho 150 học viên. Tạo việc làm mới cho 1.530 lao động, đạt 85% KH năm; giới thiệu 205 lao động đi xuất khẩu, đạt 73,2% KH năm. Tỷ lệ người dân có BHYT đạt 97,07%.
Công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công chức, công vụ được đẩy mạnh. Công tác tiếp công dân được thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định. Trong 9 tháng đầu năm 2018,  Tỷ lệ gửi nhận văn bản điện tử tại các cơ quan hành chính đạt trên 88%; tiếp 229 lượt công dân, nhận 68 đơn (62 đơn đủ điều kiện xử lý); đã giải quyết 19/22 đơn, đạt 86%. Tổ chức thực hiện 03 quyết định của Chủ tịch UBND huyện đã có hiệu lực pháp luật. Tổ chức thực hiện 07 cuộc thanh tra, ban hành 03 kết luận, xử lý thu hồi số tiền 51.651.200 đồng. Tiếp nhận, thụ lý 41 vụ, hòa giải thành 29 vụ. Tổ chức 37 hội nghị tuyên truyền, triển khai các quy định của pháp luật, PBGDPL từ huyện đến cơ sở cho tổng số 8.081 người tham dự. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, QP-QSĐP, công tác DQTV, GDQP&AN được thực hiện tốt. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân (với 170 thanh niên).
Công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục bám sát chương trình công tác toàn khoá và năm 2018 để lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo nội dung, chương trình và thời gian. Tổ chức nhiều phiên họp bàn và đề ra các chủ trương, giải pháp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Đến nay, đã lãnh đạo hoàn thành 06/10 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy (còn 04 nhiệm vụ đang tiếp tục được thực hiện, đảm bảo về tiến độ). Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XII). Tổ chức kết nạp được 114 đảng viên mới, đạt 76% KH năm; 132/212 trưởng thôn, bản, phố là đảng viên, chiếm tỷ lệ 62,3% và đạt 99,4% KH. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội hội nông dân cấp huyện và cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2018-2023. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đảm bảo đúng thời gian đề ra, trong đó chú trọng đánh giá khách quan các kết quả đã đạt được, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm, trên cơ sở đó đã rà soát đề ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian đến sát với từng địa phương, đơn vị.
Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy dân chủ xã hội.Tập trung hướng mạnh về cơ sở, nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm trạng của nhân dân; thường xuyên đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tích cực tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của huyện năm 2018, các nhiệm vụ chính trị của địa phương và phong trào do hội cấp trên phát động./.
 
Mạnh Thủy