Skip to main content

Một số kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy 06 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tuy gặp không ít khó khăn thách thức, nhưng với quyết tâm chính trị cao, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả nổi bật, như:
Đã lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời nắm tình hình và chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ngay từ cơ sở như các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, bồi thường giải phóng mặt bằng… Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giải thể 01 chi bộ cơ sở; cử 86 lượt cán bộ, lãnh đạo quản lý các ban, cơ quan trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện đi dự, chỉ đạo sinh hoạt chi bộ tại 70 chi bộ dưới đảng bộ cơ sở; đã thực hiện thí điểm nhất thể hóa 01 chức danh bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch UBND cấp xã; kết nạp được 86 đảng viên, đạt 57,3% KH; đến nay, toàn huyện 4.947 đảng viên, tỷ lệ trưởng thôn, bản, phố là đảng viên đạt 59,4%. 
Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở tiến hành kiểm tra việc chấp hành đối với 22 tổ chức đảng và 45 đảng viên; giám sát đối với 24 tổ chức và 08 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 17 đảng viên; qua kiểm tra, đã kết luận 01 tổ chức và 05 đảng viên vi phạm, có 04 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra đối với 39 tổ chức; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 30 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 37 tổ chức và 482 đảng viên; giám sát 06 tổ chức và 13 đảng viên. UBKT từ huyện đến cơ sở đã nhận 09 đơn tố cáo 11 đảng viên; trong đó, có 03 đơn xem xét giải quyết theo quy trình giải quyết đơn, 01 đơn chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, 05 đơn không phải xem xét, giải quyết. Đến nay đã giải quyết xong 02 đơn, kết quả có 01 đơn tố cáo đúng và đúng một phần nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật; 01 đơn tố cáo sai. Toàn Đảng bộ huyện đã thi hành kỷ luật đối với 14 đảng viên.
Tập trung đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền và thực hiện “Năm dân vận chính quyền” trên địa bàn huyện năm 2018; đẩy mạnh việc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)... Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phát huy vai trò của công tác dân vận trong tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp, nhất là trong GPMB các dự án, xây dựng nông thôn mới, tranh chấp đất rừng giữa một số hộ dân với các lâm trường, công ty lâm nghiệp trên địa bàn. 
Hoạt động của HĐND tiếp tục có đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả việc cải cách hành chính huyện. Tập trung chỉ đạo triển khai Đề án sáp nhập xã Bố Hạ và thị trấn Bố Hạ; xây dựng Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cầu Gồ đến năm 2035. Đã chỉ đạo UBND huyện ban hành Quyết định chấp thuận 261 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đối với 42 người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp đã sâu sát, quyết liệt hơn. Lề lối, tác phong làm việc, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức có chuyển biến. Công tác kiểm tra công vụ được tăng cường. 
Tổ chức bộ máy của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở được củng cố; đã phát huy được vai trò hỗ trợ, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia phát triển KT-XH, cải thiện đời sống, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thường xuyên phối hợp với chính quyền giải quyết những vụ việc mâu thuẫn, khiếu kiện ngay từ cơ sở; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, cơ sở. Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 theo kế hoạch. Trong 06 tháng qua, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã vận động được trên 130 triệu đồng để hỗ trợ làm nhà cho 06 hộ nghèo, hội viên khó khăn; tặng gần 5.500 suất quà, trị giá gần 02 tỷ đồng cho hộ nghèo dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018; vận động nhân dân tích ủng hộ xây dựng nông thôn mới, tham gia BHYT... 
Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm 2017 như: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 6.484ha/6.668ha, đạt 97,24% KH và bằng 96,26% so với cùng kỳ năm 2017. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 16.984 tấn, bằng 99,36% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng giá trị sản xuất ngành CN - TTCN ước thực hiện 814 tỷ đồng, đạt 49,7% KH, tăng 64 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Tổng vốn đầu tư XDCB ước thực hiện 208,272 tỷ đồng, đạt 67,18% KH năm, bằng 121,72% so với cùng kỳ năm 2017. Thu ngân sách được 69.802 triệu đồng, đạt 69,91% dự toán năm, tăng 34,81% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng giá trị lưu chuyển hàng hóa và doanh thu bán lẻ ước đạt 1.859 tỷ đồng, tăng 909 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017… Thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển; hạ tầng KT-XH được đầu tư tăng cường, nhiều công trình, dự án lớn tiếp tục được triển khai thực hiện. Xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị đều có những kết quả thiết thực. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường. 
Lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm chỉ đạo. Cụ thể: Mạng lưới trường lớp học từng bước được bố trí hợp lý hơn. Đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án sáp nhập Trường THCS và Tiểu học Tân Hiệp. Tỷ lệ phòng học kiên cố bậc học phổ thông đạt 97,6%, bậc học mầm non đạt 80%; có 79,71% trường học đạt chuẩn quốc gia; có 21/21 xã, thị trấn đạt chuẩn phố cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 21/21 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2; hoàn thành kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi... Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 13,5%; tỷ lệ dân cư thành thị được cung cấp nước sạch đạt 92%, tỷ lệ dân cư nông thôn dùng nước hợp vệ sinh đạt 90%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51,9%; tạo việc làm mới cho trên 930 lao động; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,3% dân số toàn huyện.
Công tác quốc phòng - an ninh đạt kết quả tốt. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2018. Tăng cường trấn áp, xử lý các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt trên 90%. Tình hình ANCT, TTATXH cơ bản ổn định, không có “điểm nóng”, vụ việc phức tạp lớn xảy ra. 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã tiếp 435 lượt công dân, nhận 110 đơn; tỷ lệ giải quyết đơn ở cấp huyện đạt 84%, cấp xã đạt 86,5%; đã tiến hành 04 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực, phát hiện và thu hồi nộp ngân sách nhà nước 48,4 triệu đồng sai phạm; khởi tố 02 vụ/02 bị can phạm tội tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ./.
 
Mạnh Thủy