Skip to main content

Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho cán bộ quản lý và giáo viên các trường học trên địa bàn huyện

Sáng 13/8/2018, Phòng giáo dục và đào tạo huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lớp “Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018” cho gần 200 đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo huyện; cán bộ quản lý các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, Phổ thông dân tộc nội trú và giáo viên dạy bộ môn giáo dục công dân các trường học trong toàn huyện. Tới dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung có đồng chí Vũ Trí Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.
Tại đây, các học viên được nghe đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Ban tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện thông tin kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng huyện Yên Thế lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ; thông tin thời sự nổi bật trong và ngoài nước từ đầu năm đến nay và kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy về việc đưa lịch sử địa phương vào giảng dạy trong các nhà trường trên địa bàn huyện từ năm học 2018 - 2019.
Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý ngành giáo dục nắm vững những quan điểm, chủ trương mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong tình hình hiện nay. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực trong toàn ngành giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, phát triển năng lực quản lý, năng lực dạy học và vận dụng sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, các đơn vị trường học trong toàn huyện sẽ cụ thể hóa nội dung để triển khai học tập cho phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của mỗi cá nhân, gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục -đào tạo theo Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã đề ra./.
 
Quang Huy