Skip to main content

Liên đoàn lao động Yên Thế dấu ấn – niềm tin sau một nhiệm kỳ

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ huyện Yên Thế đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả. Các cấp Công đoàn huyện Yên Thế đã để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực, ngày càng khẳng định vị thế của tổ chức công đoàn.
Đổi mới để tạo sức bật
Nhiệm kỳ 2011 – 2016, các cấp công đoàn huyện Yên Thế luôn coi việc đẩy mạnh các phong trào thi đua là hành động tiên quyết tạo nên thành công trên mọi lĩnh vực. Chính vì vậy, các phong trào thi đua có tính chất riêng biệt, đặc thù của công đoàn đã được tập trung triển khai và thực hiện hiệu quả như: thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”; phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”... Các cấp công đoàn trong huyện đã chủ động phối hợp với chuyên môn phát động thi đua với nội dung, hình thức phong phú, chỉ tiêu phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị. Các phong trào thi đua đã thực sự đi vào cuộc sống, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Để thực hiện tốt các đợt thi đua, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở xây dựng các chỉ tiêu đăng ký thi đua, đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm. 
Từ các phong trào thi đua đã khơi dậy ý thức học tập, phấn đấu, rèn luyện trong đoàn viên công đoàn. Toàn huyện đã có 512 lượt tập thể đạt tập thể lao động tiên tiến và xuất sắc, hàng năm có 82% CNVCLĐ khu vực hành chính sự nghiệp đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 71,3% Công nhân lao động khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước được xếp loại A, có 752 lượt đoàn viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp. 1.322 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng trong công tác và lao động sản xuất kinh doanh. 
Trong nhiệm kỳ qua, Liên đoàn lao động huyện luôn coi trọng việc đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, với phương châm thiết thực, hiệu quả. Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức Lễ Tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu năm 2016; tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ huyện Yên Thế giai đoạn 2010-2015; Phối hợp với UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015.
Cùng với đó phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” không ngừng được đẩy mạnh. Nhân dịp quốc tế phụ nữ (8/3), ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10) hàng năm, các cấp công đoàn trong huyện đã thường xuyên tổ chức các buổi toạ đàm, giao lưu văn nghệ, thể thao, thi nấu ăn, cắm hoa nghệ thuật, mít tinh, kỷ niệm.... nhằm ôn lại truyền thống phụ nữ Việt Nam gắn với tuyên truyền kiến thức làm vợ, làm mẹ, nuôi dạy con theo khoa học. Hàng năm, trung bình có 91,4% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". 
Các phong trào thi đua được các cơ sở và CNVCLĐ tích cực hưởng ứng, phong trào thi đua đã lan rộng, đi vào chiều sâu. Hưởng ứng các phong trào thi đua, đông đảo đoàn viên công đoàn đã nhiệt tình tham gia và luôn thể hiện được tinh thần tận tụy, nghiêm túc, hiệu quả trong công việc. Họ sẵn sàng làm việc ngoài giờ hành chính, làm việc vào ngày nghỉ, ngày lễ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần cùng đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Hàng năm LĐLĐ huyện xây dựng bảng chấm điểm thi đua phù hợp với từng loại hình hoạt động. Qua kiểm tra, đánh giá phân loại công đoàn cơ sở các năm, tỷ lệ tổ chức công đoàn đạt vững mạnh không ngừng tăng lên, năm 2016 đạt tỷ lệ 88,3%, tăng 1,4% so với năm 2011, vượt 3,3% so với chỉ tiêu đại hội đề ra. Hàng năm không có công đoàn cơ sở xếp loại yếu, kém.
Cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH, 05 năm qua CNVCLĐ trên địa bàn huyện không ngừng phát triển, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Nhiệm kỳ qua LĐLĐ huyện thành lập mới được 13 công đoàn cơ sở, phát triển 1.898 đoàn viên, đạt 176% so với chỉ tiêu đại hội. Đến nay LĐLĐ huyện trực tiếp chỉ đạo 102 công đoàn cơ sở, phối hợp chỉ đạo 26 công đoàn cơ sở;  tổng số đoàn viên hiện có là 6.408/6.953 CNVCLĐ, đạt tỷ lệ tập hợp 92,2%. Lực lượng CNVCLĐ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, giữ vai trò nòng cốt trong khối liên minh công nhân - nông dân – trí thức và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
Khẳng định vị thế của tổ chức công đoàn
Để khẳng định vai trò, vị thế của mình, LĐLĐ huyện Yên Thế đã không ngừng nỗ lực trong công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động và tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, cùng với chính quyền tham mưu giải quyết tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động. Điều kiện và môi trường việc làm của người lao động cơ bản đã được quan tâm cải thiện hơn trước; trang, thiết bị bảo hộ lao động được chú trọng. Các công đoàn cơ sở đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan, giám đốc doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức, hội nghị người lao động đúng luật định. Tỷ lệ các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động năm sau cao hơn năm trước. Toàn huyện có 128 ban thanh tra nhân dân cơ quan thường xuyên hoạt động, góp phần duy trì và thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. 
Trong nhiệm kỳ, LĐLĐ huyện đã phối hợp với Trung tâm dạy nghề LĐLĐ tỉnh và Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế tổ chức tư vấn học nghề, hỗ trợ việc làm, mở các lớp đào tạo trung cấp nghề, dạy nghề ngắn hạn và tập huấn kỹ thuật cho trên 6.000 học viên, tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2016 đạt 47% tăng 19% so với năm 2011. 
05 năm qua LĐLĐ huyện đã tín chấp 04 dự án cho 15 lượt đoàn viên vay vốn giải quyết việc làm trị giá 200 triệu đồng; 99 công đoàn cơ sở xây dựng được quỹ tương trợ đời sống với số tiền trên 891 triệu đồng, giải quyết cho 620 lượt đoàn viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Số tiền đoàn viên vay cùng với vốn tự có của các gia đình đã tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo trong CNVCLĐ.
Các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền, chuyên môn đề nghị duyệt và cấp sổ BHXH, xác nhận quá trình công tác của người lao động hàng năm kịp thời. Đến năm 2016 đã có 5.927 lao động được cấp sổ BHXH. 2.020 lượt người được chi trả chế độ BHXH ngắn hạn như ốm đau, thai sản với số tiền trên 9,1 tỷ đồng. Các chế độ chính sách khác như phụ cấp độc hại, phụ cấp khu vực, phụ cấp thâm niên… được các cơ quan đơn vị có trách nhiệm thực hiện đầy đủ. Tỷ lệ CNVCLĐ tham gia BHXH tăng từ 98,3% (năm 2011) lên  99,6% (năm 2016). 
Hoạt động phối hợp chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động được đẩy mạnh. LĐLĐ huyện đã tổ chức Tết sum vầy cho trên 1.600 CNLĐ; tặng quà Tết, tặng vé xe về quê ăn Tết, tặng sim điện thoại cho trên 200 CNLĐ khó khăn trong các doanh nghiệp. Các cấp công đoàn đã thăm hỏi, tặng quà 4.356 đoàn viên gặp khó khăn, ốm đau, hoạn nạn với số tiền 562 triệu đồng. Hỗ trợ 06 đoàn viên xây nhà “Mái ấm công đoàn” với số tiền hỗ trợ 134,5 triệu đồng.
Phát huy tinh thần tương thân tương ái, trong nhiệm kỳ qua LĐLĐ huyện đã làm tốt công tác từ thiện nhân đạo. Các cấp công đoàn huyện đã vận động CNVCLĐ ủng hộ mỗi năm từ 8-10 loại quỹ, số tiền CNVCLĐ ủng hộ hàng năm từ 1,2-1,8 tỷ đồng. Đặc biệt là ủng hộ xây dựng tượng đài Hoàng Hoa Thám trên 3 tỷ đồng; Ủng hộ chương trình "Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa" được 218,7 triệu đồng; Hỗ trợ 02 đối tượng con CNVCLĐ phẫu thuật tim bẩm sinh với số tiền 55,7 triệu đồng. Chuyển 384 suất quà trị giá 217 triệu đồng tặng cho 140 học sinh nghèo, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tặng 5.050 suất quà là sách vở, chăn ấm cho các cháu học sinh. Vận động 1.160 lượt CNVCLĐ tham gia hiến máu nhân đạo.
Hưởng ứng phong trào “Yên Thế chung sức xây dựng nông thôn mới”, Liên đoàn Lao động huyện đã phát động tới CNVCLĐ toàn huyện chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2018. Kết quả trong 03 năm (2014-2016) CNVCLĐ toàn huyện đã tham gia ủng hộ được trên 500 triệu đồng hỗ trợ xã An Thượng, Đồng Tâm, Phồn Xương để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 
Công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng  của đoàn viên CNVCLĐ và hoạt động xã hội của công đoàn từ huyện đến cơ sở đã đem lại niềm tin trong CNVCLĐ, làm cho người lao động tin tưởng và gắn bó hơn với tổ chức công đoàn. Góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn.
Cùng với việc tạo điều kiện để CNVCLĐ được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên luôn được các cấp công đoàn chú trọng. 100% công đoàn đăng ký việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời triển khai quy chế văn hoá công sở; phối hợp tổ chức cho CNVCLĐ ký cam kết không sử dụng ma tuý và không tham gia vào các tệ nạn xã hội, ký cam kết không uống rượu bia buổi sáng, buổi trưa và trong giờ hành chính, thực hiện các quy định về ATGT. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả tích cực. Số lượng cơ quan đạt chuẩn văn hoá năm sau tăng hơn năm trước, năm 2016 có 166/182=91,2% cơ quan, đạt chuẩn văn hóa , tăng 36 cơ quan so với năm 2011. Trung bình hàng năm có 98% gia đình CNVCLĐ đạt danh hiệu gia đình văn hoá. Từ năm 2011 đến nay, các cấp công đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu 940 đoàn viên, CNVCLĐ ưu tú tham dự các lớp bồi dưỡng về Đảng, có 490 CNVCLĐ được kết nạp Đảng (đạt 109% chỉ tiêu Đại hội). 
Hoạt động văn hoá, thể thao được duy trì thường xuyên ở các cấp công đoàn đã thu hút hàng ngàn lượt CNVCLĐ tham gia. LĐLĐ huyện đã tổ chức 02 đợt Hội diễn văn nghệ; tổ chức công diễn văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thế lần thứ XXI. Tổ chức hàng chục Hội thi tại huyện và tỉnh như: Hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi; Hội diễn Văn nghệ CNVCLĐ tỉnh Bắc Giang; Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về An toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; tổ chức giải cầu lông, bóng đá... thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên tham gia. Các công đoàn cơ sở tổ chức 355 giải thể thao, các cuộc thi cắm hoa nghệ thuật, hái hoa dân chủ…qua đó tạo không khí vui tươi phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNCLĐ xây dựng phong trào văn hoá, thể thao ở địa phương.
Bước tiếp chặng đường mới
Trong nhiệm kỳ 2011-2016, các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ huyện Yên Thế được phát động sôi nổi, mạnh mẽ. Hoạt động công đoàn đã hướng về cơ sở, đáp ứng nguyện vọng của CNVCLĐ, tạo sự gắn bó giữa CNVCLĐ với tổ chức công đoàn; vị thế của tổ chức công đoàn được nâng lên, xứng đáng là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên. 
Từ những kết quả đạt được, có nhiều tập thể, cá nhân đã được các cấp, các ngành khen thưởng như: Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 06 tập thể, 08 cá nhân; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 02 cờ thi đua toàn diện và chuyên đề, 14 bằng khen cho tập thể và cá nhân; UBND tỉnh tặng 12 cờ thi đua, 162 bằng khen cho tập thể và cá nhân; LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tặng 02 cờ thi đua, 175 bằng khen cho tập thể và cá nhân; LĐLĐ huyện, Công đoàn Giáo dục tỉnh, Công đoàn Giáo dục huyện tặng 405 giấy khen cho tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác công đoàn. 
Điển hình trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện đều được LĐLĐ tỉnh, UBND tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen; tập thể đạt cơ quan văn hóa và được UBND tỉnh khen thưởng cơ quan văn hóa tiêu biểu năm 2016. 
Giai đoạn 2017-2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác công đoàn. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Liên đoàn lao động huyện Yên Thế tiếp tục chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ. Chủ động phối hợp với các cấp các ngành các đoàn thể nhân dân trong việc phát động thi đua và đẩy mạnh phong trào thi đua trong CNVCLĐ, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn trong thời kỳ mới. Với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm; hướng về cơ sở vì người lao động, chăm lo đại diện, bảo vệ quyền lợi cho người lao động; xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh”./.
 
 
Như Hoa