Skip to main content

Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính hệ vừa làm vừa học huyện Yên Thế khóa X (2016 - 2018)

Chiều 12/03/2018, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang phối hợp với Huyện ủy Yên Thế tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, hệ vừa làm vừa học huyện Yên Thế khóa X (2016 - 2018). Dự buổi lễ có các đồng chí: Tiến sĩ Thân Minh Quế - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh Bắc Giang; Nông Văn Tâm, PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Thanh - PCT thường trực HĐND huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng cùng 93 đồng chí học viên của khóa học.
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính, hệ vừa làm vừa học khóa X huyện Yên Thế được khai giảng và học tập từ tháng 03/2016 với 93 học viên là những cán bộ đảng viên đang công tác tại các đơn vị, cơ quan, ban ngành của huyện và các xã, thị trấn trong huyện. Sau 02 năm học tập và nghiên cứu 13 môn học với 632 tiết của chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Khóa học đã trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam, những quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận… Cùng với những môn lý luận chính trị cơ bản, các học viên đã được học tập, nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu được lịch sử của Đảng cộng sản Việt Nam; nắm được những nguyên lý, nguyên tắc và nhiệm vụ xây dựng Đảng, nhiệm vụ của người cán bộ trong việc tăng cường vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới; nhận thức đầy đủ về công tác vận động quần chúng và một số vấn đề về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, về giáo dục và đào tạo, về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; hiểu được những vấn đề cơ bản về Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước, về kỹ năng nghiệp vụ hành chính. 
Kết thúc khóa học có 100% học viên hoàn thành chương trình học tập và được trao bằng tốt nghiệp, trong đó có 10 học viên xếp loại giỏi, đạt 10,75%; 46 học viên xếp loại khá, đạt 49,46% và 37 học viên xếp loại trung bình, chiếm 39,78%.
Phát biểu tại Lễ bế giảng, Tiến sỹ Thân Minh Quế - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang và đồng chí Nông Văn Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những kết quả mà các học viên đã đạt được trong quá trình học tập và rèn luyện. Các đồng chí đề nghị mỗi học viên sau khi tốt nghiệp trở về cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục rèn luyện nâng cao nhận thức về lý luận chính trị; không ngừng học tập nghiên cứu, vận dụng sáng tạo những kiến thức lý luận đã học vào thực tiễn nhằm đạt chất lượng, hiệu quả cao trong công tác; gương mẫu đi đầu trong tham mưu thực hiện các nhiệm vụ do chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị giao; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)… góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế xã hội của huyện trong thời kỳ mới.
          Nhân dịp này, Ban giám hiệu trường Chính trị tỉnh Bắc Giang đã tặng giấy khen cho 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện./.
 
Quang Huy