Skip to main content

LĐLĐ huyện tập huấn nghiệp vụ cho 295 cán bộ công đoàn năm 2018

Để Công đoàn phát huy vai trò của mình trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho người lao động, trở thành cầu nối tin cậy của người lao động với tổ chức, đề ra các giải pháp nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên CNVCLĐ thì cán bộ làm công tác công đoàn có vai trò rất quan trọng. 
Nhằm nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho cán bộ Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Ngày 30/10, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở năm 2018.
Tham gia lớp tập huấn có 295 học viên là Chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện; Chủ nhiệm UBKT công đoàn cơ sở, Chủ tịch công đoàn cơ sở trường học và Kế toán CĐCS.
Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt nội dung 4 chuyên đề gồm: Thông tin nhanh Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Nội dung, phương pháp hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở; Những nội dung cơ bản về công tác kiểm tra của công đoàn. Các quy định về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cơ quan; Các nội dung về công tác tài chính, kế toán công đoàn cơ sở; và Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán công đoàn cơ sở.
Thông qua buổi tập huấn giúp cho các cán bộ làm công tác công đoàn cơ sở hiểu rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình, nắm vững được chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của hoạt động công đoàn để triển khai các hoạt động công đoàn tại bộ phận đúng quy định và đạt hiệu quả./.
 
Minh Như