Skip to main content

Kỳ họp thứ bẩy HĐND xã Tiến Thắng khóa XXI

Sáng 27/12/2018, HĐND xã Tiến Thắng khóa XXI nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ bẩy. Dự kỳ họp có đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể địa phương, cùng các đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021.
Năm 2018, HĐND xã Tiến Thắng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định. Hoạt động của HĐND xã tiếp tục được duy trì thường xuyên, nề nếp, có hiệu quả, qua đó góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH đề ra.
Năm 2018, xã Tiến Thắng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển KT-XH. Tiêu biểu như: tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt hơn 104% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực cây có hạt tăng 261 tấn, lương thực bình quân đạt người đạt 497 kg; tổng đàn gia cầm đạt 455 nghìn con, không để dịch bệnh xảy ra trên đàn vật nuôi. Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản trong năm của xã đạt hơn 7 tỷ đồng; công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường có nhiều cố gắng. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao tiếp tục phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới; an ninh trật tự được ổn định và giữ vững; cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực...
Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình KT-XH năm 2018 của xã Tiến Thắng còn một số tồn tại, hạn chế như: việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hàng hóa còn gặp nhiều khó khăn; hiện tượng san lấp mặt bằng trái phép và sử dụng đất sai mục đích, tình trạng ô nhiễm môi trường do các hộ chăn nuôi xả thải ra môi trường còn diễn ra; kết quả xây dựng thôn văn hóa đạt thấp; tỷ lệ sinh con lần ba trở lên ở mức cao...
Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã Tiến Thắng đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND xã bầu. Đồng thời, kỳ họp đã thông qua một số tờ trình, dự thảo nghị quyết về tình hình phát triển KT-XH nói chung của xã năm 2019./.
 
Văn Thư