Skip to main content

Kỳ họp thứ Bẩy, HĐND huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 18 và 19/12/2017, tại hội trường UBND huyện, HĐND huyện Yên Thế khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ Bẩy. Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm, có nhiều nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang; các đồng chí đại diện các ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Yên Thế; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBMTTQ huyện, các ban, ngành, đoàn thể huyện, các cơ quan trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; lãnh đạo các xã, thị trấn; cùng các ông, bà đại biểu HĐND huyện khóa XXI và đại biểu cử tri trong huyện.
Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã tổ chức đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, an ninh quốc phòng nói chung của huyện năm 2017; thảo luận, quyết nghị nhiệm vụ KT-XH, an ninh quốc phòng năm 2018.
Các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán phân bổ ngân sách nhà nước năm 2018; kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018; các báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và Ban Kinh tế-Xã hội huyện; thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2017 và những kiến nghị của Ủy ban MTTQ tại kỳ họp; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; nghe đại biểu HĐND tỉnh thông báo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII…
Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của Thường trực HĐND huyện, sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình KT-XH của huyện Yên Thế tiếp tục phát triển ổn định. Theo đó, huyện đã thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch 15/16 chỉ tiêu nghị quyết của HĐND huyện về phát triển KT-XH năm 2017. Trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt cao như: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 17,06%; tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt hơn 11,8 nghìn ha; tổng sản lượng lương thực đạt hơn 37,7 nghìn tấn; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 97,3 tỷ đồng; tổng vốn huy động đầu tư xây dựng cơ bản đạt hơn 298 tỷ đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50,5%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86,4%; tỷ lệ thôn, bản, phố văn hóa đạt 79,2%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa chiếm 88%; trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 13,98%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 94,8%... Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo; lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Tuy nhiên, tình hình KT-XH của huyện trong năm qua còn một số hạn chế cần tập trung giải quyết đó là: việc nhân rộng và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp mũi nhọn còn gặp khó khăn; chưa thu hút được nhiều dự án lớn đầu tư vào địa bàn; sản xuất vôi, cay vôi gặp khó khăn về tiêu thụ; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường vẫn còn mặt hạn chế; giải quyết một số vụ việc, đơn thư khiếu nại còn chậm; một số loại tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp.
Trên cơ sở các báo cáo trình tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc chuyển đổi cơ cấu, nâng cao năng suất cây trồng; tu sửa hệ thống đường giao thông, thủy 

lợi; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bảo vệ môi trường… 
Đặc biệt, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đã diễn ra với tinh thần dân chủ, tập trung và nghiêm túc, nhằm chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, bất cập và nguyên nhân, giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong phát triển KT-XH nói chung của địa phương. Đã có 6 đồng chí lãnh đạo đại diện cho các phòng, cơ quan chuyên môn của huyện trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường. Trong đó, nhiều vấn đề được coi là “nóng”, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cử tri và nhân dân địa phương đã được các cơ quan chuyên môn trả lời làm rõ. 
Tiêu biểu như các vấn đề: nguyên nhân và giải pháp tình trạng nợ đọng thuế trên địa bàn huyện kéo dài; việc thu thuế và phí đối với các cơ sở, hộ gia đình chế biến gỗ chủ yếu mới thu được thuế môn bài, dẫn đến thất thu ngân sách; vấn đề làm thẻ bảo hiểm y tế bị sai thông tin và việc cấp lại thẻ chậm; việc cấp thẻ bảo hiểm y tế để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước đối với người dân ở xã đặc biệt khó khăn Đồng Hưu từ năm 2015 đến tháng 1/2017; việc công nhận các danh hiệu văn hóa ở một số xã, thị trấn còn có biểu hiện hình thức; tính điển hình, tiêu biểu và sức lan tỏa ở một số làng đạt chuẩn văn hóa chưa cao; số lượng người đi xuất khẩu lao động và số lượng người lao động được đào tạo nghề theo Đề án 1956 còn ít, chất lượng chưa cao; việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở nước uống đóng chai trên địa bàn huyện; việc giới thiệu doanh nghiệp bán một số mặt hàng giá thành cao, không đảm bảo chất lượng, gây bức xúc cho nhân dân trong thời gian qua…
Theo đánh giá của chủ tọa kỳ họp, mặc dù một số câu hỏi chất vấn và phần trả lời chất vấn còn viện dẫn dài dòng, tuy nhiên, nhìn chung, nội dung các câu hỏi chất vấn của cử tri và đại biểu HĐND huyện, cũng như phần trả lời chất vấn của cơ quan chức năng được đánh giá là rõ ràng, tập trung vào vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm, đáp ứng được yêu cầu đề ra. Ngoài ra, trong quá trình điều hành kỳ họp, Thường trực HĐND huyện cũng nhận được 9 phản ánh của cử tri đối với kỳ họp, nhận xét về chất lượng kỳ họp và kiến nghị về một số vấn đề cử tri quan tâm.
Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đã chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong quá trình điều hành của UBND huyện đối với phát triển KT-XH nói chung trong năm qua. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cơ quan chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.
Với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao của các đại biểu, kỳ họp thứ Bẩy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua 7 dự thảo nghị quyết về ban hành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; phân bổ nguồn kết dư ngân sách năm 2016, nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn vượt thu tiền sử dụng đất, nguồn chi khác ngân sách huyện, nguồn tăng lương, tăng biên chế, sự nghiệp kinh tế, giáo dục, nguồn dự phòng ngân sách huyện, nguồn ngân sách xã chưa phân bổ và nguồn vượt thu ngân sách huyện năm 2017; phương án điều chỉnh bổ sung quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Thế; về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26 ngày 20/12/2016 của HĐND huyện về việc hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách huyện đối với các công trình đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và đường cấp phối không sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Khu liên hợp thể thao huyện Yên Thế; dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án đầu tư có sử dụng quỹ đất, phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2018. 
Cùng với đó, kỳ họp đã thông qua 3 tờ trình và dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện và thành lập các Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2018.
Sau 1,5 ngày làm việc, kỳ họp thứ Bẩy HĐND huyện Yên Thế khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, đồng chí Nông Văn Tâm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu bế mạc kỳ họp.
Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã biểu dương, khen thưởng cho 6 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND năm 2017./.
 
Văn Thư