Skip to main content

Kỳ họp thứ 9 UBMTTQ huyện Yên Thế khóa XIX- nhiệm kỳ 2014-2019

Chiều  ngày  18/7/2017, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Yên Thế tổ chức kỳ họp thứ  9  Uỷ ban MTTQ huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2014-2019. Dự kỳ họp có các ông, bà đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện và 60 ông, bà là ủy viên Uỷ ban MTTQ huyện khoá XIX. Ông Giáp Ngọc Giang, PCT UBMTTQ tỉnh Bắc Giang và đồng chí Nông Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Thế đã tới dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp.
Tại kỳ họp này, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện đã thông qua tờ trình về việc thay thế Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa XIX, nhiệm  kỳ 2014 – 2019. Hiệp thương kiện toàn Ủy viên Uỷ ban MTTQ huyện và chức  danh PCT UBMTTQ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ  2014 -  2019. Kết quả  các đại biểu đã  hiệp thương và biểu quyết nhất chí  bầu  ông Thân Văn Tuấn - chuyên viên Ban dân vận Huyện ủy làm PCT UBMTTQ huyện; ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBMTTQ thị trấn Bố Hạ; ông Đồng Văn Dương - Chủ tịch UBMTTQ xã Đồng Tiến và ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBMTTQ xã Tân Hiệp là Ủy viên UBMTTQ  huyện Yên Thế  khóa 19, nhiệm kỳ 2014 – 2019 , thay thế cho các ông bà nghỉ chế độ.
Nét nổi bật của công tác MTTQ 6 tháng đầu năm đó là: Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện đã đăng ký 05 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2017. Tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các quy chế, chương trình phối hợp với HĐND – UBND, các  ban, ngành, đoàn thể  giai đoạn 2012 – 2016, đồng thời ký kết quy chế, chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo; xây dựng chỉ tiêu chấm điểm thi đua cho Ủy ban MTTQ  các xã, thị trấn, Ban công tác Mặt trận khu dân cư, triển khai tổ chức cho Ủy ban MTTQ  các xã, thị trấn, và Ban công tác Mặt trận khu dân cư ký giao ước thi đua năm. Tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức thành viên để triển khai thực hiện kế hoạch thống nhất hành động năm. Đổi mới nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động nhân dân; phối hợp với Đài TT –TH  huyện xây dựng chuyên mục “Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện giám sát, góp ý, phản biện xã hội. Xây dựng các khu dân cư tự quản điểm, tự quản 5 nội dung “Về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông  và tuyên truyền vận động nhân dân”; Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế  đạt được kết quả phấn khởi. Tính đến ngày 31/5/2017, số người có thẻ bảo hiểm y tế là: 90.263 người/100.926 người, chiếm 89,4% dân số toàn huyện tăng 7,2 % so với cùng kỳ năm 2016. Ủy ban MTTQ các cấp trong toàn huyện đã phát huy vai trò của các Ban tư vấn trong thực hiện các nhiệm vụ của MTTQ, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, giám sát, góp ý, phản biện xã hội....
Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp toàn huyện trong thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017./.
 
 
Chu Hoa