Skip to main content

Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Thế khóa XXI thành công tốt đẹp

Trong 02 ngày 18 và 19/07/2018, Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Thế khóa XXI nhiệm kỳ 2016 - 2021 được diễn ra tại hội trường UBND huyện. Đồng chí Nông Văn Tâm, PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các PCT HĐND huyện Nguyễn Văn Thanh và Đinh Công Hưng chủ tọa kỳ họp. 
Tham dự kỳ họp có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang và các đồng chí đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; các ông, bà đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII ứng cử khu vực huyện Yên Thế. Về phía huyện có đồng chí Vũ Trí Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện cùng 39 ông, bà là đại biểu HĐND huyện khóa XXI; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện và đại biểu 21 xã, thị trấn trong toàn huyện.
Trước khi diễn ra Lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện và các đại biểu HĐND huyện đã đến đặt vòng hoa, thắp hương tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nông Văn Tâm, PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND nêu rõ, kỳ họp lần này nhằm đánh giá những kết quả mà huyện đạt trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, các đại biểu cần phân tích thấu đáo, chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm để từ đó có các biện pháp, giải pháp hữu hiệu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. 
Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu đã nghe và tự nghiên cứu 28 báo cáo, gồm: Các báo cáo của UBND huyện, Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân; thông báo kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về kết quả tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của Ủy ban MTTQ với HĐND, UBND huyện; các báo cáo của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện…
6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo sát sao của Huyện ủy, giám sát của HĐND huyện, sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của UBND huyện nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm gần 6.500 ha đạt 97,24% KH. Sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt 17.133,8 tấn, tăng 0,23% so với cùng kỳ. Diện tích cây ăn quả duy trì ổn định, sản lượng quả tươi ước đạt hơn 13,5 nghìn tấn. Tổng đàn gia cầm được duy trì ổn định với 3,7 triệu con, tăng 0,6 triệu con; cơ cấu đàn gà phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Trong nông nghiệp hình thành và phát triển ngày càng nhiều các mô hình kinh tế hiệu quả, cho thu nhập cao. Đã xây dựng thành công 02 nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý đối với sản phầm hàng hóa chủ lực của huyện là Cam Bố Hạ Yên Thế và Chè Yên Thế. Kinh tế rừng tiếp tục phát triển và là thế mạnh của huyện, toàn huyện đã trồng mới được 550 ha rừng tập trung và 150 nghìn cây phân tán. Các lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; thương mại - dịch vụ và thị trường tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện 814 tỷ đồng, tăng 64 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tổng giá trị lưu chuyển hàng hóa và doanh thu bán lẻ ước đạt 979 tỷ đồng, tăng 7,6%. Công tác thu hút đầu tư, phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp được quan tâm triển khai với nhiều hình thức phong phú, đã kêu gọi khảo sát và lập 03 dự án gồm: dự án xây dựng Công viên nghĩa trang An Phúc Viên tại xã Tiến Thắng; Dự án số 1 thuộc khu dân cư tập trung xã Phồn Xương và Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung các xã Tam Hiệp và Tân Hiệp được chấp thuận đầu tư với tổng mức đăng kí là 266,1 tỷ đồng. Toàn huyện đã thành lập mới 03 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn huyện là 23 hợp tác xã với tổng vốn đăng kí hơn 58,86 tỷ đồng. Công tác thu ngân sách đạt khá, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện đạt 75,97% dự toán, tăng 17,64% so với cùng kỳ; các nguồn vốn hỗ trợ của chính phủ và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đạt hiệu quả. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện; công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, xử lý rác thải có nhiều cố gắng. Các lĩnh vực y tế, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao phát triển rộng khắp; đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững; công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực…
Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: giá cả một số sản phẩm nông nghiệp xuống thấp, việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hàng hóa gặp nhiều khó khăn; công tác giảm nợ đọng xây dựng cơ bản còn chậm, đặc biệt ở cấp xã; việc giải phóng mặt bằng để thực hiện một số dự án còn gặp khó khăn; tiến độ xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao, đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân còn chậm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp… Trên cơ sở thực tế đó, UBND huyện đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đã đề ra.
Đối với hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban, tổ và đại biểu HĐND huyện tiếp tục được duy trì thường xuyên, đúng luật, có đổi mới, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mà pháp luật quy định, theo hướng dân chủ, công khai, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Huyện ủy, sự phối hợp có hiệu quả với UBND, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các ngành hữu quan. Hoạt động tiếp xúc cử tri được tổ chức sâu rộng, có kết quả. Công tác thẩm tra, thẩm định báo cáo và các văn bản được thực hiện chặt chẽ; công tác chuẩn bị, quá trình điều hành kỳ họp đảm bảo dân chủ, đúng luật, chất lượng kỳ họp được nâng lên. Qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế- xã hội đã đề ra, đồng thời tiếp tục khẳng định, nâng cao vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước và đại biểu dân cử ở địa phương….
Chiều cùng ngày kỳ họp đã tiến hành thảo luận tại 05 tổ về các nội dung trọng tâm mà HĐND huyện đề ra. Với trách nhiệm trước cử tri, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2018 cùng nhiều vấn đề khác mà cử tri quan tâm. Tại các tổ thảo luận, đại biểu HĐND đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thời gian qua. 
Theo đó đã có 32 lượt ý kiến phát biểu đóng góp tập trung vào 09 lĩnh vực, đó là: UBND huyện quan tâm hỗ trợ mở rộng quy mô các mô hình sản xuất; có giải pháp khắc phục tình trạng người dân bỏ đất nông nghiệp gây lãng phí tài nguyên; đầu tư nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân vì hiện nay, nhiều tuyến đã và đang bị xuống cấp; quan tâm nâng cấp tuyến kênh giữa đoạn qua xã Đồng Lạc và Tân Sỏi vì một số đoạn bị vỡ, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hỗ trợ kinh phí xây dựng các điểm thu gom, phân loại, xử lý rác thải, chỉ đạo quản lý nước sạch trên địa bàn; tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản; đề nghị Điện lực Yên Thế có giải pháp nâng cấp thay thế một số trạm biến áp để khắc phục tình trạng điện yếu; UBND huyện xem xét đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp Phòng khám đa khoa Mỏ Trạng phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân 05 xã vùng cao của huyện; quan tâm bố trí việc làm phù hợp cho đội ngũ cán bộ khuyến nông và thú y cơ sở để họ yên tâm công tác…
Sau khi thảo luận ở tổ, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường và tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn. Tại đây có 08 ý kiến tham luận của các đại biểu về các lĩnh vực như: Thực trạng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt thấp; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm và còn sai sót, tình trạng khai thác đất, san gạt độ cao không phép còn xảy ra; một số đoạn mương ở các xã Đồng Lạc, Tân Sỏi, Hương Vỹ, Đồng Kỳ bị vỡ người dân không thể lấy nước phục vụ sản xuất; tiến độ triển khai thực hiện 02 Đề án Phát triển chăn nuôi gà đồi hàng hóa bền vững và Đề án nâng cao chất lượng sản xuất chè hàng hóa huyện Yên Thế giai đoạn 2016-2020; việc làm đường giao thông theo Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 18 của HĐND huyện ở một số xã, thị trấn còn lúng túng, tiến độ chậm, kết quả đạt thấp; cấp phép xây dựng còn chậm, chưa toàn diện, còn xảy ra tình trạng cấp sai vị trí, xây dựng không phép, trái phép; chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn chậm chuyển biến, kết quả giáo dục mũi nhân tại các trường trọng điểm chất lượng cao chưa tương xứng với với tiềm năng và mức độ đầu tư; việc xây dựng đề án thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở còn nhiều khó khăn, bất cập; một số xã, thị trấn chưa thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 27 của Bộ chính trị về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tình trạng mất an ninh trật tự, an toàn giao thông còn xảy ra… Nhìn chung các ý kiến chất vấn, trả lời chất vấn của đại biểu đã được thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của huyện trả lời đầy đủ, rõ ràng, đúng trọng tâm, cơ bản giải đáp được những yêu cầu mà cử tri nêu ra.
Tại kỳ họp, đồng chí Vũ Trí Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu làm rõ thêm các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đề ra giải pháp để chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng cuối năm. Đồng thời giao một số nhiệm vụ đối với Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn và các xã thị trấn thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt hiệu quả. Theo đó, các ban, ngành chức năng của huyện và UBND các xã, thị trấn cần rà soát lại nhiệm vụ 6 tháng cuối năm để có biện pháp tập trung thực hiện; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; tiếp tục quan tâm xúc tiến thương mại, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của địa phương, như Gà đồi Yên Thế, chè xanh Bản Ven…; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào địa bàn; tập trung cao cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt các dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần nhất quán trong quan điểm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 07 của HDND tỉnh và Nghị quyết số 18 của HDND huyện về làm đường giao thông nông thôn, đảm bảo cho sự phát triển lâu dài; rà soát lại các công trình hồ đập, chuẩn bị tốt mọi phương án phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ em; chú trọng tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực điều hành và siết chặt kỷ cương; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, coi đây là nhiệm vụ then chốt để khắc phục những tồn tại, hạn chế, qua đó thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.  
Các đại biểu đã nhất trí thông qua 08 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; Nghị quyết đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; Nghị quyết về việc đề nghị bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2018; Nghị quyết về phân bổ kinh phí từ nguồn thu tiền sử dụng đất, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp y tế, sự nghiệp giáo dục, vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chi khác, nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2018; Nghị quyết về bổ sung điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Thế; Nghị quyết về kết quả giám sát tiếp nhận và giao đất lâm nghiệp do các Công ty lâm nghiệp, lâm trường trả về địa phương, công tác quản lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2007 - 2017 và Nghị quyết về chương trình giám sát, khảo sát của HĐND huyện năm 2019.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nông Văn Tâm, PBT thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Thế khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. HĐND huyện ghi nhận những ý kiến tham gia thảo luận đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành. Đồng chí đề nghị, sau kỳ họp này các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn cần tập trung triển khai khẩn trương hơn, quyết liệt hơn nữa một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, trong đó lưu ý những cách làm mới, sáng tạo. 
Với những kết quả đạt được trong 6 tháng qua, chúng ta tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Thế tiếp tục vượt qua khó khăn, nỗ lực thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Thế lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra./.
 
Quang Huy