Skip to main content

Kỳ họp thứ 7 HĐND xã Tân Hiệp khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 26/12/2018, xã Tân Hiệp đã tổ chức kỳ họp thứ 7 khoá XXI, nhiệm kỳ 2016- 2021. Về dự có đại biểu HĐND huyện ứng cử khu vực xã Tân Hiệp cùng 23 ông, bà là đại biểu HĐND xã khóa XXI.
Nét nổi bật năm 2018, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Tân Hiệp tiếp tục có những chuyển biến tích cực, 14/16 chỉ tiêu kinh tế xã hội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết HĐND xã đề ra. Trong sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 100% kế hoạch năm và bằng 106% so với cùng kỳ năm 2017; tổng sản lượng lương thực cây có hạt tăng 130 tấn; bình quân lương thực đạt 450kg/người/năm. Công tác chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt nên thời gian qua không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. 
Hoạt động công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất năm 2018 ước đạt hơn 19,5 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng như: Trạm y tế xã, trường Mầm non, cải tạo hồ Bãi Chợ, hồ Đồng Lẩm. Bằng việc lồng ghép các công trình thực hiện theo Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 18 HĐND huyện, đến nay xã đã cứng hóa được 8km đường giao thông nông thôn. 
Công tác quản lý tài nguyên và môi trường được quan tâm thực hiện đạt hiệu quả nên trên địa bàn xã không có điểm tồn lưu về rác thải. Bên cạnh đó các hoạt động y tế, giáo dục, văn hoá văn nghệ, TDTT, thực hiện chính sách xã hội, việc làm, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được quan tâm. Năm 2018, toàn xã có 86,8% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; có 8/11 thôn đạt làng văn hóa, bằng 73%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được ổn định giữ vững.
Kỳ họp thứ 7 HĐND xã Tân Hiệp khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã biểu quyết thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương năm 2019, đồng thời tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND xã bầu./.
 
Quang Huy