Skip to main content

Kỳ họp thứ 6, HĐND xã Đồng Tâm khóa III

Sáng ngày 27/7/2018, HĐND xã Đồng Tâm khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ sáu. Về dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Phan Tùng Dương - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, lãnh đạo các ngành phụ trách xã, các ông bà là đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Đồng Kỳ, Hồng Kỳ và xã Đồng Tâm.
         Tại kỳ họp này, HĐND xã Đồng Tâm đã tập trung thảo luận thông qua 13 văn bản Báo cáo về các nội dung liên quan đến chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn xã trong 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cho 6 tháng cuối năm 2018. 
Báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 của xã Đồng Tâm chỉ rõ: Mặc dù còn gặp khó khăn, với nhiều yếu tố không thuận lợi, song bằng sự quyết tâm chính trị cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của UBND và sự cố gắng, nỗ lực của nhân dân trên địa bàn xã; kinh tế-xã hội trên địa bàn xã tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, cụ thể: Sản xuất nông-lâm nghiệp chuyển dịch đúng hướng, diện tích các loại cây trồng chính đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết giao, diện tích cây ăn quả tăng mạnh, hiện toàn xã đã phát triển được gần 400 ha diện tích vải thiều, nhãn, bưởi, cam, quất... Các chương trình, dự án được triển khai đồng bộ; Giáo dục và Đào tạo có nhiều đổi mới, chất lượng dạy và học được nâng lên rõ rệt. Hoạt động thông tin tuyên truyền phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Các chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Công tác giải quyết việc làm cho người lao động được đẩy mạnh. Quốc phòng được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nội lực trong nhân dân được phát huy có hiệu quả. Công tác cải cách hành chính có nhiều đổi mới, ý thức trách nhiệm và năng lực của đội ngũ cán bộ từng bước được nâng cao...
Với tinh thần dân chủ, hướng tới mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, các Đại biểu HĐND xã đã thảo luận sôi nổi và chỉ rõ một số tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội từ đầu năm đến nay, đó là: Giá cả các loại cây ăn quả xuống thấp ảnh hưởng lớn đến tâm lý và quá trình sản xuất của người dân; dịch bệnh trên đàn ra súc, thức ăn chăn nuôi còn cao; công tác quản lý đất đai còn nhiều hạn chế, việc cấp GCNQSDĐ còn gặp nhiều vướng mắc; nợ xây dựng cơ bản còn cao...
Trên cơ sở đó, các đại biểu cũng phân tích, thống nhất đưa ra các giải pháp và biểu quyết thông qua một số Nghị quyết của HĐND xã về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh cho 6 tháng cuối năm 2018./.
 
Trung Hiếu