Skip to main content

Kỳ họp thứ 6- HĐND xã An Thượng khóa XXI

Sáng ngày 23/7/2018, Hội đồng nhân dân xã An Thượng tổ chức Kỳ họp thứ 6, HĐND xã khoá XXI. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, PCT TT HĐND huyện đã về dự chỉ đạo và thông báo kết quả của kỳ họp thứ 9 HĐND huyện.
6 tháng đầu năm 2018, tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã có bước phát triển, tổng thu ngân sách ước đạt trên 8,5 tỷ đồng đạt 122% dự toán năm; tổng chi ngân sách ước thực hiện trên 3,4 tỷ đồng đạt 69,52% dự toán năm. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 1.086,1 tấn, đạt 42,75% KH, tăng 54,1 tấn so với vụ Xuân 2017. Sản lượng hoa quả tươi các loại đạt 750 tấn, đạt 83,3%, giá trị thu nhập đạt trên 3 tỷ đồng. Chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học trên địa bàn xã được duy trì và đạt chất lượng cao; Công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân được triển khai thực hiện hiệu quả; Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững...
Hoạt động của HĐND, thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND xã tiếp tục được duy trì, công tác phối hợp chỉ đạo, chuẩn bị cho các kỳ họp được triển khai sớm. Công tác giám sát của Thường trực HĐND, các ban của HĐND được triển khai thực hiện tốt như: thực hiện thi hành hiến pháp và pháp luật; giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân và nhiều cuộc giám sát chuyên đề khác cũng được triển khai khá hiệu quả.
Phát huy những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2018 xã An Thượng tiếp tục tập trung nỗ lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá – xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng –an ninh; nâng cao năng lực quản lý nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của chính quyền từ xã đến thôn... 
Cũng tại kỳ họp ủy ban MTTQ xã thông qua báo cáo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri. Đồng thời UBND xã cũng đã thông qua báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, kế hoạch thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018. 
Các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được và những tồn tại hạn chế cần khắc phục trên tất các các mặt công tác. Nhiều đại biểu cũng đã có ý kiến, kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực như: Giao thông thủy lợi, điện, về quản lý đất đai và môi trường, chính độ chính sách… Các ý kiến trên đã được Đại biểu HĐND huyện và lãnh đạo địa phương phát biểu, trao đổi và làm rõ tại kỳ họp./. 
 
Chu Hoa