Skip to main content

Kỳ họp thứ 5 HĐND xã Đồng Tâm khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng 27/12/2017, HĐND xã Đồng Tâm đã tổ chức kỳ họp thứ 5 khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tới dự kỳ họp có đồng chí Thân Minh Sâm - Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo phòng lao động thương binh và xã hội huyện cùng 24 ông bà là đại biểu HĐND xã khóa III.
Năm 2017, tình hình kinh tế xã hội của xã Đồng Tâm tiếp tục duy trì và phát triển. Trong sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng là 477,5 ha, trong đó diện tích lúa là 30,5 ha, năng suất lúa bình quân đạt 50 tạ/ha, sản lượng 152,2 tấn; sản lượng chè búp tươi 90 tấn, hoa quả tươi đạt gần 900 tấn, trong đó chú trọng đưa các cây có múi vào sản xuất nên sản lượng cam, bưởi tăng đáng kể. Công tác chăn nuôi, thú y được quan tâm chỉ đạo đạt kết quả nên không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Tổng doanh thu từ ngành trồng trọt và chăn nuôi trên địa bàn xã đạt hơn 90 tỷ đồng; giá trị sản xuất bình quân trên một ha đất nông nghiệp đạt 70,5 triệu đồng. Hoạt động tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ được duy trì phát triển; công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường được chỉ đạo, quản lý và giám sát chặt chẽ theo đúng luật định; các chính sách an sinh xã hội, lĩnh vực y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình, giáo dục và đào tạo, văn hóa thể thao, truyền thanh được quan tâm chỉ đạo và thực hiện đạt kết quả. Năm 2017, toàn xã có 680/784 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 86,7%; 7/7 thôn đạt làng văn hóa. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định giữ vững.
Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, xã Đồng Tâm đã đề ra các giải pháp: Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã; Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng lợi thế sẵn có của địa phương, thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao chất lượng đời sống mọi mặt của người dân, phấn đấu đạt mức thu nhập bình quân đầu người từ 32-33 triệu đồng/người/năm.…/.
Kỳ họp thứ 5 HĐND xã Đồng Tâm đã biểu quyết, nhất trí thông qua 04 Nghị quyết về kết quả phát triển kinh tế- xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; ước thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán phân bổ ngân sách nhà nước năm 2018; thông qua danh mục dự án đầu tư nguồn sử dụng đất và đấu giá đất, kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2018 và Nghị quyết về việc đề nghị bổ sung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất xã Đồng Tâm năm 2018./.
 
Quang Huy