Skip to main content

Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Yên Thế khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng 14/9/2017, HĐND huyện Yên Thế khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp bất thường). Đồng chí Lưu Xuân Vượng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và phát biểu khai mạc kỳ họp.
Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe UBND huyện, Ban pháp chế và Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện báo cáo tóm tắt nội dung; kết quả thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết, Đề án nhập xã Bố Hạ vào thị trấn Bố Hạ; Đề án phân loại đô thị thị trấn Bố Hạ mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại V; kết quả lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND cấp xã về Đề án nhập xã Bố Hạ vào thị trấn Bố Hạ; Đề án bảo vệ môi trường huyện Yên Thế giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 
Cụ thể, đối với Đề án nhập xã Bố Hạ vào thị trấn Bố Hạ đã có 7.580/7.626 cử tri ở 14 thôn, tổ dân phố của xã Bố Hạ và thị trấn Bố Hạ tham gia bỏ phiếu, đạt 99,4%. Kết quả có 5.923 phiếu đồng ý với việc điều chỉnh, đạt tỷ lệ 77,67%. Có được kết quả trên là do trong thời gian qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, phân công nhiệm vụ triển khai chủ trương trên của tỉnh. Các cơ quan chức năng của huyện và cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến thôn của xã Bố Hạ và thị trấn Bố Hạ đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, tiến hành đầy đủ các bước theo quy trình. 02 địa phương đã tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc điều chỉnh địa giới hành chính sáp nhập. Sau khi lấy ý kiến, UBND 02 xã Bố Hạ và thị trấn Bố Hạ đã hoàn thiện thủ tục, trình kỳ họp HĐND cấp xã. 
Theo đó, sau khi sáp nhập, thị trấn Bố Hạ mới sẽ đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã loại I, với diện tích 7,27 km2; 11.361 nhân khẩu, 14 thôn, tổ dân phố; Đảng ủy thực hiện theo Quy định của Điều lệ Đảng; đối với trường THCS và Trạm y tế sáp nhập làm một, trụ sở đặt tại đơn vị xã Bố Hạ cũ; các trường Tiểu học và Mầm non vẫn giữ nguyên hiện trạng. 
Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết về chủ trương nhập xã Bố Hạ vào thị trấn Bố Hạ; Nghị quyết phân loại đô thị thị trấn Bố Hạ mở rộng huyện Yên Thế đạt tiêu chí đô thị loại V và Đề án bảo vệ môi trường huyện Yên Thế giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lưu Xuân Vượng - Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đã trao đổi, làm rõ một số nội dung mà các đại biểu quan tâm, như: vấn đề về nhân sự, cơ chế chính sách, đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng chí đề nghị UBND huyện khẩn trương triển khai Nghị quyết; các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Nghị quyết của kỳ họp; các tổ đại biểu, các ban HĐND huyện tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm; tăng cường giám sát các hoạt động của các cơ quan nhà nước; tích cực động viên tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn huyện khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2017 và những năm tiếp theo./.
 
Quang Huy