Skip to main content

Kỳ họp thứ 4 HĐND thị trấn Cầu Gồ khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 29/12/2017, HĐND thị trấn Cầu Gồ đã tổ chức kỳ họp thứ tư khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Về dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Vũ Trí Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các ông, bà là đại biểu HĐND huyện Yên Thế khóa XXI ứng cử tại khu vực thị trấn Cầu Gồ cùng 24 ông, bà là đại biểu HĐND thị trấn khóa V.
Năm 2017, tình hình KT- XH trên địa bàn thị trấn Cầu Gồ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Sản lượng lương thực cây có hạt 370 tấn, đạt 100% KH; Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và ngành nghề tiếp tục phát triển có hiệu quả; công tác giao thông xây dựng, thủy lợi, quản lý đô thị được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đã phối hợp tổ chức thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng công trình khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ, lập hồ sơ thu hồi, đền bù đất để mở rộng trường THCS Hoàng Hoa Thám, mở rộng nghĩa trang nhân dân Đồng Ngoi… Công tác quản lý tài nguyên và môi trường, xử lý rác thải có nhiều cố gắng. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình và trẻ em; văn hóa - thể thao, thông tin và thực hiện chính sách xã hội luôn được cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo và thực hiện đạt hiệu quả. Năm 2017 có 92,6% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 4/5 tổ dân phố đạt danh hiệu phố văn hóa cấp huyện; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,13%. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, giữ vững.  
Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã thông báo với cử tri thị trấn Cầu Gồ về kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Yên Thế khóa XXI. Đồng chí cũng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cấp ủy, chính quyền thị trấn Cầu Gồ đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ ra một số mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, thị trấn Cầu Gồ là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của huyện, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục tập trung lãnh chỉ đạo các ngành đoàn thể và nhân dân khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế; tập trung quy hoạch, quản lý chặt chẽ đất đai, quản lý đô thị; đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt chú trọng chỉnh trang đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ…
Kỳ họp thứ tư HĐND thị trấn Cầu Gồ khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã nhất trí thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND thị trấn Cầu Gồ, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Nghị quyết về việc bổ sung nội dung giám sát của HĐND thị trấn Cầu Gồ năm 2018./.
 
Quang Huy