Skip to main content

Kinh nghiệm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh ở An Thượng

Những năm qua, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo nhân dân phát triển KT-XH, Đảng bộ xã An Thượng đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, tập trung công tác xây dựng Đảng toàn diện trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng và phát huy mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Năm 2015 An Thượng là xã đầu tiên của huyện Yên Thế về đích trong xây dựng nông thôn mới.
An Thượng là một xã miền núi nằm ở phía Tây Nam của huyện Yên Thế, Đảng bộ xã gồm 14 chi bộ, trong đó có 10 chi bộ nông thôn, 04 chi bộ sự nghiệp, với tổng số 206 đảng viên. Toàn xã có 1.316 hộ, 4.759 nhân khẩu, với 6 dân tộc và 02 tôn giáo sống đan xen ở 10 thôn, nghề nghiệp chủ yếu của nhân dân là làm nông nghiệp. 
Đ/c Trần Hồng Tuấn – Bí thư Đảng ủy xã An Thượng cho biết: Từ năm 2004 đến 2017 là năm thứ 13 Đảng bộ xã liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, trong đó năm 2012 được BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tặng cờ Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Có được kết quả đó, theo đ/c Bí thư Đảng ủy xã An Thượng thì hàng năm Đảng ủy đều sớm xây dựng và ban hành các Nghị quyết chuyên đề để triển khai và tổ chức thực hiện. Cụ thể như: NQ về xây dựng Đảng bộ, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh; NQ về phát triển kinh tế - văn hóa xã hội; NQ về An ninh quốc phòng…; đồng thời Đảng bộ đã tổ chức tốt việc triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng đến cán bộ và đảng viên trong toàn xã, góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Chú trọng việc đăng ký làm theo và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Qua đó, các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, đưa nội dung của việc học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt hằng tháng; lồng ghép tuyên truyền những tấm gương học tập và làm theo Bác đến cán bộ, đảng viên.
Năm 2017, Tập thể Đảng ủy đã đăng ký 03 nhiệm vụ trọng tâm; HĐND, UBND đăng ký 05 việc; MTTQ và các đoàn thể nhân dân đăng ký 06 việc; 14 chi bộ trực thuộc đảng ủy đã đăng ký 28 việc; 05 đoàn thể chính trị - xã hội đăng ký giải quyết 30 vấn đề nổi cộm. Cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch và đăng ký 309 việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cho đến nay các nhiệm vụ của tập thể và cá nhân đăng ký cơ bản đã hoàn thành, những việc bức xúc, nổi cộm như về đất đai, môi trường... đã được quan tâm giải quyết. 
Trong triển khai các giải pháp về xây dựng Đảng, Đảng bộ xã đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Tập trung chỉ đạo các chi bộ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quan tâm xây dựng các chi bộ trong sạch, vững mạnh; chú trọng công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên nông thôn, đảng viên là Trưởng, phó thôn; quan tâm bồi dưỡng và đào tạo cán bộ, công tác quy hoạch cán bộ. Năm 2017, đảng ủy đã cử 02 đồng chí đi học TC LLCT tại chức tại huyện; giới thiệu 12 quần chúng ưu tú học lớp cảm tình đảng. Thiết lập hồ sơ và làm lễ kết nạp đảng cho 06 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch Huyện giao, điển hình là kết nạp 01 đảng viên ở chi bộ 16 năm không phát triển được đảng viên, và kết nạp được 01 đảng viên là Phó thôn. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ kết nạp được 19/20 đảng viên mới, đạt 95% chỉ tiêu đến 2020. Tỷ lệ đảng viên là trưởng thôn có 8/10 thôn, đạt 80%; tỷ lệ đảng viên là phó thôn 04/10 thôn, đạt 40%, tăng 10% so với năm 2016. Qua đánh giá phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm trên 96%. Có 08/14 chi bộ đạt TSVM chiếm 57,1%; còn lại 6 chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Xác định phát triển kinh tế là tiền đề quan trọng nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, do vậy, Đảng bộ xã An Thượng thực hiện nhiều biện pháp chỉ đạo hiệu quả nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Theo đó, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2017. Đảng ủy đã xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo, đưa ra nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế và đã đạt được những kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 16%. Nhiều loại cây, con hàng hóa địa phương có thế mạnh tiếp tục được khai thác có hiệu quả. Điển hình là tập trung chỉ đạo, thực hiện cánh đồng mẫu ở 4 thôn với 40 ha sản xuất lúa lai cho năng suất bình quân 2,5 tạ/sào; thực hiện dồn điền đổi thửa tại thôn Lan Thượng 10 ha, từ số thửa 4-5 thửa/hộ, sau khi dồn đổi bình quân còn 2 – 2,5 thửa/hộ. Cùng với đó, An Thượng còn thành lập Tổ HTX rau an toàn thôn Hồng Lĩnh đi vào hoạt động. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 30.000.000 đồng/người/năm, tăng 1,5 triệu đồng so với năm 2016. Giá trị SX bình quân/1ha đất nông nghiệp ước đạt 68 triệu/ha.
Từ đường lối, chủ trương đúng đắn cùng với sự thống nhất đồng lòng giữa Đảng bộ và nhân dân trong xã, bức tranh NTM An Thượng ngày càng được khởi sắc. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt, gắn với tiếp tục đầu tư xây dựng cơ bản kết cấu hạ tầng nông thôn. Năm 2017, đã chỉ đạo đầu tư 03 công trình. Tổng nguồn vốn đầu tư cho xây dựng các công trình trên 1 tỷ 230 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong nhân dân ước thực hiện 16 tỷ đồng, đạt 160% KH. Kinh tế - xã hội phát triển nhanh theo hướng bền vững; 100% đường giao thông nông thôn được bê tông hóa. Trường học, trạm y tế, đều đạt chuẩn Quốc gia, các công trình phúc lợi được đầu tư xây dựng đồng bộ. Tỷ lệ hộ nghèo còn 5,78% giảm 1,43%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92,5% với 09/10 thôn đạt danh hiệu văn hoá cấp huyện. Tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững và ổn định.
Chi bộ thôn Tân An là một trong số chi bộ tiêu biểu trong các phong trào thi đua của xã An Thượng. Mặc dù là thôn có trên 80% đồng bào giáo dân, song dưới sự lãnh chỉ đạo của chi bộ, cán bộ đảng viên và nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, đồng lòng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh 20 năm liên tục, 13 năm liền trong thôn không có người sinh con thứ ba. Ông Nguyễn Tiến Tuấn – Bí thư chi bộ thôn Tân An chia sẻ: Từ định hướng phát triển kinh tế của Đảng ủy và chi bộ triển khai, đến nay trong thôn có nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Mũi nhọn phát triển kinh tế của thôn Tân An là chăn nuôi lợn, gia cầm, trồng cây ăn quả, bên cạnh đó các hộ còn sản xuất tổng hợp trồng các loại cây màu như dưa bao tử, khoai tây, đỗ cu-ve, trồng chuối, trồng hoa, một số hộ làm dịch vụ kinh doanh, làm nghề gia dụng và vận tải... Điển hình như hộ anh Vũ Viết Ánh, với mô hình nuôi 4.000 con vịt đẻ, kết hợp trồng bưởi, nuôi cá, mỗi năm trừ chi phí cho thu nhập trên 500 triệu đồng, hộ ông Nguyễn Ngọc Thưởng, trồng chuối, trồng hoa cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Thôn có 158 hộ thì có trên 40% hộ có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo từ 11 hộ năm 2016 giảm xuống còn 9 hộ năm 2017, chiếm 5,9%.
Với những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác Xây dựng Đảng đã đưa Đảng bộ xã An Thượng trở thành đơn vị nhiều năm liền được Huyện uỷ Yên Thế công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Nói về một số giải pháp trong công tác Xây dựng Đảng, đồng chí  Trần Hồng Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã An Thượng cho rằng: Bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh ở địa phương là thường xuyên coi trọng và làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, lấy tự phê bình và phê bình để củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ; đổi mới và nâng cao chất lượng lãnh đạo, sinh hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ, chi ủy chi bộ; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nâng cao năng lực và sức chiến đấu từ Đảng bộ đến các chi bộ. 
Việc ban hành các chủ trương, nghị quyết, chỉ tiêu phải được cụ thể hóa sát với điều kiện thực tế và có tính khả thi cao. Cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, gần gũi quần chúng. Phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và tư duy tổ chức thực hiện. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, UBKT để kịp thời phát hiện, uốn nắn các tập thể, cá nhân vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Xây dựng MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát việc thực thi chính sách pháp luật, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân để giải quyết những vấn đề nảy sinh.
Những kết quả đạt được cùng những kinh nghiệm tích luỹ là nền tảng vững chắc để Đảng bộ An Thượng không ngừng lớn mạnh trong những năm tới, xứng đáng với niềm tin yêu của quần chúng nhân dân./.
Như Hoa