Skip to main content

Kinh nghiệm triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội phụ nữ các cấp ở Hội LHPN xã Tân Hiệp

Với vai trò là một tổ chức chính trị xã hội, đại diện bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ, trẻ em trên địa bàn, Hội LHPN xã Tân Hiệp luôn xác định công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh toàn diện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Theo đó, Hội đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
Chị Nguyễn Thị Xuân-Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Hiệp cho biết: Xác định việc xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng hàng đầu, những năm qua, Hội LHPN xã đã tổ chức rà soát, đánh giá, chọn những chị em có năng lực để cho đi bồi dưỡng, đào tạo và đưa vào quy hoạch. Khi đội ngũ cán bộ hội có sự biến động, Hội LHPN xã đã kịp thời kiện toàn, bầu bổ sung các chức danh đúng quy định để lãnh đạo phong trào. Nhờ vậy, đến nay, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Hội đạt chuẩn chức danh về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị theo quy định.
Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động hội, Hội LHPN xã đã tiến hành khảo sát, đánh giá rút kinh nghiệm để xây dựng mô hình chi hội phụ nữ phù hợp, quan tâm giúp đỡ chị em là người dân tộc thiểu số, những chi hội khó khăn. Chủ tịch Hội LHPN xã Nguyễn Thị Xuân cũng cho biết thêm: Để thu hút chị em tham gia vào tổ chức Hội, nhất là các đối tượng đặc thù như nữ thanh niên, phụ nữ cao tuổi, phụ nữ dân tộc thiểu số, Hội LHPN xã đã đầu tư xây dựng, nhân rộng các mô hình như: câu lạc bộ “Giáo dục tiền hôn nhân và hạn chế hôn nhân cận huyết thống” tại chi hội phụ nữ thôn Đìa; Câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc với vườn rau hộ gia đình” tại chi hội phụ nữ thôn Đồng Bông... 
Nhờ những cách làm hay đã thu hút được đông đảo phụ nữ tham gia vào tổ chức hội. Theo thống kê, mỗi năm, Hội LHPN xã Tân Hiệp đã phát triển thêm hàng chục hội viên. Đến nay, toàn xã có 11 chi hội phụ nữ ở 11/11 thôn, bản với tổng số trên 900 hội viên, đạt tỷ lệ thu hút, tập hợp 90%.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hội luôn được chú trọng. Hàng năm, Hội LHPN xã thường xuyên của cán bộ hội và cán bộ chi hội tham dự các lớp tập huấn kiến thức nghiệp vụ do Huyện Hội phụ nữ tổ chức; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hội để phục vụ tốt việc lãnh đạo phong trào phụ nữ phát triển đi lên.
Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ xã Tân Hiệp còn tổ chức nhiều hình thức phong phú như: Hội thi “Hái hoa dân chủ”, bình bầu hội viên xuất sắc, tiên tiến, tổ chức cho hội viên tham gia viết bài dự thi tìm hiểu Nghị quyết Đại họi Phụ nữ các cấp (với trên 80% chị em tham gia); cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào... Nhờ vậy, kiến thức, năng lực, hiệu quả công tác, chất lượng đội ngũ cán bộ hội và hội viên ngày càng được nâng lên.
Phong trào xây dựng quỹ hội cũng được phát triển sâu rộng. Hiện toàn xã có 100% chi hội có quỹ hội, với tổng số tiền trung bình đạt 150.000đ/hội viên. Bà Chu Thị Thế - Chi hội trưởng phụ nữ thôn Đồng Bông cho biết: “Công tác quản lý quỹ luôn được các chi hội tăng cường; việc sử dụng hội phí, quỹ hội đúng mục đích nên đã có tác dụng thiết thực trong phong trào và hoạt động”.
Công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số thường xuyên được Hội LHPN xã Tân Hiệp quan tâm. Hội đã phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương và 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội đạt hiệu quả. Được tổ chức Hội quan tâm nên cán bộ, hội viên, phụ nữ vùng dân tộc đã có sự chuyển biến về nhận thức; nhiều chị em đã vượt khó vươn lên ổn định cuộc sống, tham gia tích cực vào các hoạt động.
Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội, nâng cao hiệu quả năng lực hoạt động của Hội Phụ nữ xã Tân Hiệp đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng của xã nhà, tạo niềm tin, chỗ dựa vững chắc cho phụ nữ. Đặc biệt, nỗ lực của Hội LHPN xã đã được cấp trên ghi nhận và biểu dương. Nhiều năm liên tục Hội LHPN xã đạt đơn vị vững mạnh xuất sắc, được Đảng, chính quyền và Hội cấp trên biểu dương, khen thưởng. 
Có thể khẳng định rằng, đạt được những kết quả trên, trước hết là nhờ sự chỉ đạo sát sao, sự quan tâm sâu sắc, hỗ trợ kịp thời của Hội LHPN huyện Yên Thế cũng như Đảng ủy xã; sự tận tâm, nhiệt huyết không ngại khó, ngại khổ của đội ngũ cán bộ Hội LHPN xã và chi hội cơ sở; đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong xã. 
Tin tưởng rằng với sự quan tâm sâu sắc ấy, cùng với quyết tâm cao của tập thể Ban chấp hành và toàn thể hội viên, phụ nữ trong xã, phong trào, hoạt động phụ nữ xã Tân Hiệp sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc, địa chỉ tin cậy cho cán bộ, hội viên phụ nữ địa phương./.
 
 
Văn Thư