Skip to main content

Kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ chính trị (khóa XI) tại huyện Yên Thế

Sáng 24/7/2018, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã về kiểm tra, khảo sát kết quả 5 năm thực hiện Quyết định 217/QĐ-TW và Quyết định 218/QĐ-TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; việc thực hiện Chương trình hành động số 3 của MTTQ Việt Nam về phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân tại huyện Yên Thế. Dự Hội nghị có đồng chí Diêm Hồng Linh, PCT Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang. Tiếp và làm việc với đoàn về phía huyện Yên Thế có đồng chí Vũ Trí Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Trần Thị Vượng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.
5 năm qua, UBMTTQ huyện đã chủ động phối hợp với HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể huyện triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định số 217 và 218 của Bộ chính trị; tham mưu cho Huyện ủy ban hành các văn bản tạo cơ chế thực hiện có hiệu quả. Ban thường trực Ủy ban MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị xã hội đã tổ chức 102 cuộc giám sát tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, thôn, bản, phố trong huyện. Qua giám sát đã có 1.170 ý kiến, kiến nghị đề xuất với các cơ quan chức năng, đến nay đã có 439/1.170 ý kiến, kiến nghị sau giám sát được tiếp thu, giải quyết. 
Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong huyện đã thực hiện đồng bộ nhiều cách làm sáng tạo, như: tổ chức hội nghị sơ kết, tọa đàm; tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về giám sát, phản biện cho cán bộ MTTQ các cấp; kiểm tra trực tiếp hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; giao chỉ tiêu về số lượng và chất lượng giám sát, coi đây là chỉ tiêu đánh giá thi đua. Các hoạt động phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền cũng luôn được MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp chú trọng thực hiện. Qua đó tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa tổ chức Đảng, chính quyền với nhân dân…
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, khảo sát, PCT Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban MTTQ huyện Yên Thế đạt được trong thời gian qua; đồng thời chỉ ra những mặt mạnh, những hạn chế trong việc triển khai thực hiện, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác giám sát, phản biện xã hội và xây dựng Đảng, chính quyền. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục quan tâm nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội để từ đó lựa chọn nội dung giám sát phù hợp; thực hiện tốt quy chế phối hợp với HĐND, UBND, các ngành, đoàn thể trong thực hiện nội dung giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò giám sát của Ban công tác Mặt trận, khu dân cư tự quản, Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở… để từ đó nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội tại địa phương…/.
 
Quang Huy