Skip to main content

Khai giảng lớp trung cấp lý chính trị - hành chính khóa XI (2017-2019)

Sáng 07/11/2017, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Yên Thế, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang phối hợp với Huyện ủy Yên Thế tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị-Hành chính (LLCT-HC) (hệ vừa làm, vừa học) khóa XI (2017-2019). Dự lễ khai giảng có Tiến sỹ Thân Minh Quế - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Vũ Trí Hải – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; cùng tổng số 74 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn lãnh đạo, quản lý các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn trong huyện.
Trong thời gian 18 tháng, các học viên được truyền đạt các nội dung thuộc 10 môn học chính gồm: những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin; về tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; về hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính Nhà nước; một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở; tình hình nhiệm vụ của tỉnh Bắc Giang.
Sau khi hoàn thành nội dung, chương trình các môn học, các học viên nghiên cứu thực tế và tiến hành viết thu hoạch. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ thi tốt nghiệp hoặc viết khóa luận tốt nghiệp theo quy định. Đồng thời, Trường Chính trị tỉnh sẽ xét và cấp Bằng tốt nghiệp trung cấp LLCT-HC (hệ vừa làm, vừa học) cho các học viên đạt yêu cầu.
Phát biểu tại lễ khai giảng, các đồng chí lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đã khẳng định vai trò, tầm quan trọng của việc tổ chức lớp học; đồng thời, đề nghị các học viên xác định đúng đắn mục tiêu học tập, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của lớp học, khắc phục mọi khó khăn, tích cực học tập, nghiên cứu để đạt kết quả cao nhất./.
 
Văn Thư