Skip to main content

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2017

Sáng ngày 27/9/2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố phối hợp với Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 100 cán bộ Hội CCB của 21 xã, thị trấn trong toàn huyện. 
    Trong thời gian 2 ngày (từ ngày 27 và 28/9/2017), các học viên được nghiên cứu các nội dung chính như: Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Công tác xây dựng Hội CCB trong sạch vững mạnh và hướng dẫn nghiệp vụ công tác Hội CCB cơ sở … và một số nội dung quan trọng khác.
Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho cán bộ hội cơ sở những kiến thức, nghiệp vụ về công tác Hội, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong hội viên và nhân dân về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từ đó góp phần xây dựng tổ chức Hội cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh./.
 
                                                                                     Chu Hoa