Skip to main content

Khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới

Sáng 02/7/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1 năm 2018. Đồng chí Nông Văn Tâm – PBT TT HU, Chủ tịch HĐND huyện đến dự và phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp học.
Tham gia lớp bồi dưỡng có trên 70 học viên đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Trong thời gian từ ngày 02 đến 9/7, các học viên được tham gia học tập các chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động cách mạng của Đảng ta; độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối, chiến lược phát triển kinh tế xã hội, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; phấn đấu và rèn luyện của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…v..v
Kết thúc nội dung chương trình học tập, các học viên tiến hành làm bài kiểm tra để phân loại và đánh giá chất lượng. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và giúp học viên vận dụng vào thực tiễn, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức Đảng CSVN.
 
Thanh Luân