Skip to main content

Kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị

Thực hiện Chỉ thị Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 55-KH/HU ngày 16/8/2013 về việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó chỉ đạo rõ nhiệm vụ của UBND huyện, MTTQ và các đoàn thể, UBND xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ chức năng để thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em. Sau 5 năm thực hiện, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở và người dân về tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em có sự chuyển biến rõ rệt.
Hàng năm, UBND huyện cụ thể hoá nội dung Kế hoạch số 55-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện  ủy vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện; chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn xây dựng chương trình cụ thể để tổ chức thực hiện. Thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác trẻ em, cha mẹ và người chăm sóc trẻ em; tập huấn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt các kỹ năng tự bảo vệ; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh - truyền hình huyện, Đài truyền thanh xã, nói chuyện chuyên đề và nhiều cuộc truyền thông trực tiếp tại các xã, thị trấn về các chính sách pháp luật có liên quan đến công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em.
Mặt trận Tổ quốc huyện, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt việc vận động đoàn viên, hội viên trong tổ chức mình  và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động của chương trình CSGD&BVTE, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý nhà nước, giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện pháp luật về CSGD&BVTE; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, lên án xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật, vi phạm quyền trẻ em. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong hoạt động CSGD&BVTE; trong đó gia đình có trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ trẻ em, cùng với nhà trường xây dựng giáo dục hình thành nhân cách và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em phát triển toàn diện.
Các quyền cơ bản của trẻ em được quan tâm thực hiện, nhiều trẻ em đã được tham gia vào các hoạt động tập thể lành mạnh, an toàn và bổ ích. Các hoạt động trợ cấp, trợ giúp cho trẻ em đã được thực hiện theo đúng chính sách, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kịp thời giảm bớt những khó khăn, thiếu hụt, đảm bảo được các quyền cơ bản của mọi trẻ em. Trên địa bàn huyện không xảy ra trường hợp trẻ em bị đánh đập, bạo lực gây thương tích nghiêm trọng. 
UBND huyện đã phối hợp với Sở Lao động TBXH tỉnh Bắc Giang thực hiện xây dựng Hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại 04 xã điểm: An Thượng, Đồng Tâm, Bố Hạ và Tam Hiệp. Các chương trình trên được đưa vào hoạt động và đem lại kết quả tốt, đây là các mô hình điểm có thể rút kinh nghiệm để nhân rộng trên địa bàn toàn huyện. 
Thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em và Tết thiếu nhi, Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Trung thu hàng năm, hàng nghìn lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được thăm hỏi, tặng quà; hàng trăm chiếc xe đạp và học bổng được trao cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập. 100% trẻ em bị tai nạn thương tích được trợ cấp đột xuất và được thăm hỏi kịp thời. UBND huyện đã phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện sản nhi Bắc Giang, Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thế tổ chức khám sàng lọc cho hơn 100 trẻ em khuyết tật, khám sức khỏe học đường cho 3.782 học sinh thuộc 14 trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện...
Bên cạnh đó huyện quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh chủ trương xã hội hoá về công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em, qua đó góp phần đáng kể vào việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho trẻ em, số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm bảo vệ chăm sóc tốt hơn. Quỹ Bảo trợ trẻ em được vận động tăng lên hàng năm (năm 2015: 346,201 triệu đồng, năm 2016: 360, 046 triệu đồng; 6 tháng đầu năm 2017: 271,009 triệu đồng).
Số xã, thị trấn được công nhận phù hợp với trẻ em tăng qua từng năm. Năm 2013, toàn huyện có 15/21 xã, thị trấn được công nhận phù hợp với trẻ em; năm 2014 có 17/21 xã,  thị trấn được công nhận; năm 2015 có 19/21 xã, thị trấn được công nhận; năm 2016 21/21 (100%) xã, thị trấn  được công nhận. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT miễn phí đạt 98,5%; 100% các xã, thị trấn có điểm vui chơi cho trẻ em, tuy nhiên các điểm vui chơi của trẻ em là các nhà văn hóa thôn, xã, các trường học, việc bố trí khu vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em gặp nhiều khó khăn khi không có quỹ đất và kinh phí để đầu tư xây dựng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện vẫn còn những hạn chế: việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đã được thực hiện nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa thực sự quyết liệt, sâu sát, kịp thời. Công tác truyền thông về quyền trẻ em chưa thực sự tốt, chưa đầy đủ, toàn diện và thiếu cách tiếp cận. Việc đầu tư nguồn lực cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em từ huyện đến cơ sở chưa được chú trọng đúng mức và chưa tương xứng với nhu cầu thực tế do ngân sách còn hạn chế. Trong 5 năm qua, trên địa bàn huyện vẫn còn xảy ra 27 trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích dẫn đến tử vong (trong đó 22 trường hợp đuối nước, 3 trường hợp bị tại nạn giao thông, 1 trường hợp do sét đánh, 1 trường hợp do ngã); 5 trường hợp bị xâm hại tình dục.
Nhìn chung, việc thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Kế hoạch số 55-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức quán triệt nghiêm túc và thực hiện khá hiệu quả. Qua đó, đã góp phần quan trọng tạo ra sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, chuyển biến về nhận thức và hành động của gia đình và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, góp phần thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển toàn diện cho trẻ em, các quyền và bổn phận của trẻ em ngày càng được thực hiện tốt hơn./.
 
 
Trung Dũng