Skip to main content

Kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy tháng 8 năm 2018

Trong tháng, Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành. Chỉ đạo tuyên truyền thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đã kết nạp 15 đảng viên mới, làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 24 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ huyện có 4.935 đảng viên. Tiếp tục tiến hành và đẩy nhanh tiến độ các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. 
Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021, gắn với các nhiệm vụ theo Kết luận số 111-KL/TU ngày 04/7/2018 của Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 và thời gian tiếp theo. Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 theo Nghị quyết của Chính phủ, của Huyện ủy và HĐND huyện, đạt được nhiều kết quả tích cực: 
Sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục được quan tâm phát triển. Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Mùa. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn... Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn nhân dân đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ mùa 2018 (đến nay, diện tích cấy 4.020/4.000 ha, ngô 235 ha, lạc 170ha...). Tiêm phòng 349.650 liều vắc xin cho đàn vật nuôi. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển cơ bản ổn định. 
Tổng thu ngân sách đạt hơn 42,6 tỷ đồng. Chỉ đạo công tác chuẩn bị Dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 17 (đoạn Nhã Nam - Phồn Xương) và tỉnh lộ 292 qua địa bàn huyện theo hình thức BT; tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng 18 công trình. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện việc xây dựng mới các công trình nhà lớp học, đường GTNT theo nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn thực hiện Đề án xây dựng cơ sở vật chất giáo dục mầm non giai đoạn 2015-2020 (đã làm xong 12,9km đường bê tông, cấp 3.001 tấn xi măng). Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất thực hiện dự án khu số 1 khu dân cư trung tâm xã Phồn Xương. Cấp mới GCN QSD đất cho 42 hộ gia đình, cá nhân. 
Tích cực chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho năm học mới 2018-2019. Thẩm định và công nhận 22 trường mầm non đạt trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích năm học 2017-2018. Tổ chức rà soát, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non va tiểu học năm 2018. Khám, chữa bệnh cho 14.257 lượt người. Tổ chức kiểm tra 11 cơ sở về vệ sinh an toàn thực phẩm và hành nghề y dược tư nhân.
Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm. Trong tháng, hoàn thành thanh tra đối với Trường THCS Hoàng Hoa Thám; tiếp tục thanh tra công tác chi hỗ trợ người trồng lúa của Phòng Nông Nghiệp và PTNT huyện; công tác thu, chi tại các trường học thuộc thị trấn Bố Hạ, xã Bố Hạ và Trường Mầm non, Trường Tiểu học thị trấn Cầu Gồ, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện. Tình hình an ninh chính trị trong tháng ổn định, không có vụ việc phức tạp nảy sinh. Duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, trực ban, trực chỉ huy, trực phòng không, đảm bảo quân số theo quy định./.
 
Mạnh Thủy