Skip to main content

Kết quả nổi bật của Hội Nông dân huyện qua một nhiệm kỳ

Trong nhiệm kỳ 2012-2018, dưới sự chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang, Ban Thường vụ Huyện uỷ Yên Thế, sự phối hợp, tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là tinh thần nỗ lực, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân, do vậy các hoạt động của Hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và sư chỉ đạo của Hội cấp trên, đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nổi bật, có trọng tâm, trọng điểm và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-XH của địa phương góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân khóa IX đề ra. Cụ thể là: 
Hội Nông dân huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị để hội viên tham gia và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Nội dung, hình thức tuyên truyền luôn đổi mới và có lồng ghép với sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ nông dân, các hội thi và hoạt động xã hội; 100% cơ sở và chi hội mua, sử dụng hiệu quả báo Hội, bản tin sinh hoạt chi hội, vượt chỉ tiêu Đại hội; phối hợp tuyên truyền trên 100 tin, bài, phóng sự; thành lập và duy trì sinh hoạt gần 300 câu lạc bộ nông dân... Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường vươn lên của nông dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nông dân với Đảng và Nhà nước.
Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Hội đã tuyên truyền, vận động nhiều hội viên tham gia, đóng góp tiền, công, hiến đất để xây dựng đường, nhà văn hóa, các công trình phúc lợi khác. Mỗi năm, bình quân nông dân trong huyện đã tham gia tu sửa, bảo dưỡng 220 km đường giao thông, khơi thông hàng trăm km mương thủy lợi, đóng góp hàng chục tỷ đồng, hiến hàng trăm m2 đất và hàng ngàn ngày công để xây dựng hạ tầng nông thôn. Tiêu biểu như ông Đào Bá Sơn - thôn Cầu Thầy xã An Thượng đã hiến 660m2 đất, ông Nguyễn Văn Thành - thôn Tân Sỏi, xã Đồng Tâm đã hiến trên 900m2 đất, ông Lương Văn Ngọc - thôn Tân Sỏi, xã Đồng Tâm đã hiến trên 1.000m2  đất vườn, bà Nguyễn Thị Chè -  xã Phồn Xương ủng hộ 100 triệu đồng làm đường giao thông...
Bên cạnh đó, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển sản xuất và giảm nghèo bền vững đã lan tỏa rộng khắp. Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận với khoa học, giống, vốn để phát triển sản xuất, nhiều mô hình kinh tế trang trại đã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và có thu nhập cao. Từ phong trào đã xuất hiện hàng trăm hộ nông dân thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên, nhiều hộ thu nhập gần 01 tỷ/năm; 02 sản phẩm thế mạnh của huyện là chè và Gà đồi Yên Thế tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển. Cán bộ, hội viên, nông dân tích cực phổ biến kinh nghiệm sản xuất, tạo việc làm tại chỗ cho 1.150 hộ nông dân nghèo, với số tiền trên 2 tỷ đồng; tổ chức 03 đợt vận động cán bộ, hội viên, nông dân hỗ trợ xây nhà mái ấm tình thương được 80 triệu đồng, giúp 04 hội viên nghèo cải thiện nhà ở và xây dựng vườn cây tình nghĩa...
Công tác xây dựng Quĩ hội, Quĩ hỗ trợ nông dân và vốn tín dụng được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến nay 100% các chi hội có quĩ hoạt động, bình quân 155.000đ/1hội viên; tổng Quĩ hỗ trợ nông dân hiện có 3,693 tỷ đồng. Các cấp Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Ngân hàng NN&PTNT huyện thực hiện tốt các hoạt động dịch vụ để giúp nông dân sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực (trong đó Ngân hàng chính sách xã hội huyện quản lý 119 tổ TK &VV với dư nợ 117 tỷ đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT quản lý 151 tổ vay vốn, với dư nợ 264 tỷ đồng). Tích cực, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, công ty cung ứng hàng nghìn tấn phân bón theo phương thức trả chậm, đạt 100% chỉ tiêu đại hội; toàn huyện đã xây dựng được 12 Chi, tổ hội nghề nghiệp, 20 tổ hợp tác, 1 HTX và đi vào hoạt động có hiệu quả. 
Công tác sơ kết, tổng kết thực tiễn được quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động phong phú, đã có nhiều sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ mới được áp dụng. Các cấp hội đã phối hợp tư vấn, hỗ trợ nông dân thực hiện đồng bộ cơ giới hóa trong sản xuất; xây dựng nhiều mô hình cánh đồng mẫu, mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân.
Phối hợp với lực lượng công an, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức phát động nông dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động nông dân tích cực phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, phòng chống tội phạm, buôn bán phụ nữ, trẻ em, đấu tranh ngăn chặn các hành động phá hoại, âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 
Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua Hội Nông dân huyện Yên Thế luôn được Hội Nông dân tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá là đơn vị vững mạnh xuất sắc, nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương Hội, tỉnh Hội, UBND huyện khen thưởng.
Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó quan tâm tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hơn để thu hút hội viên; hỗ trợ, giúp đỡ nông dân về KHKT, giống, vốn và pháp lý để phát triển sản xuất. Đặc biệt là công tác nắm bắt tình tình, tư tưởng, nguyện vọng của nông dân; tham gia công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vấn đề bức xúc nổi cộm tại địa phương... Khẳng định rõ hơn vai trò là trung tâm, nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân, xây dựng tổ chức Hội từ huyện tới cơ sở vững mạnh góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xây dựng quê hương Yên Thế ngày càng giàu đẹp, văn minh./.
 
Lục Lan