Skip to main content

Kết quả 78% cử tri đồng ý sáp nhật xã Bố Hạ vào thị trấn Bố Hạ

Thực hiện chủ trương của cấp trên, ngày 23/7/2017, gần 7.600 cử tri của xã Bố Hạ và thị trấn Bố Hạ đã tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến về Đề án sáp nhập xã Bố Hạ và thị trấn Bố Hạ huyện Yên Thế, đạt tỷ lệ trên 99% tổng số cử tri 2 địa phương.
Qua tổng hợp kết quả, có tổng số hơn 5.900 cử tri 2 địa phương trên đồng ý sáp nhập xã Bố Hạ và TT Bố Hạ, đạt tỷ lệ 77,67%; ngoài ra, có 20,65% phiếu không đồng ý và 0,04% phiếu có ý kiến khác. 
Cụ thể: xã Bố Hạ có hơn 4.600 cử tri tham gia bỏ phiếu, trong đó, 82,71% cử tri đồng ý sáp nhập; thị trấn Bố Hạ có trên 2.900 cử tri tham gia bỏ phiếu với tỷ lệ đồng ý sáp nhập là 70,14%.
Kết quả trên cho thấy sự ủng hộ cao của cử tri 2 địa phương đối với chủ trương sáp nhập xã Bố Hạ vào TT Bố Hạ. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để xây dựng một đơn vị hành chính thống nhất, đó là TT Bố Hạ, với mục tiêu mở rộng không gian đô thị, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tạo thế và lực mới để phát triển TT Bố Hạ sau khi sáp nhập trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp phía đông của huyện; hình thành nên một thị trấn thực sự đổi mới, năng động, là đô thị hiện đại, văn minh, xứng đáng với niềm tự hào, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân địa phương./.
 
Văn Thư